Henvendelser til Børne- og Socialministeriet

Her kan du læse mere om, hvordan din henvendelse behandles, hvis du skriver til Børne- og Socialministeriet.

Hvis du vil skrive til Børne- og Socialministeriet, kan du sende en mail til hovedpostkassen sm@sm.dk. Du kan skrive til vores postadresse, som er: 

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Sådan behandles din henvendelse

Din henvendelse vil efter registrering i ministeriets elektroniske sagsbehandlingssystem blive videresendt til den sagsbehandler i det relevante fagkontor, der skal besvare din henvendelse.

Svartider

Børne- og Socialministeriet tilstræber at besvare din henvendelse hurtigst muligt. I henvendelser, der kræver forelæggelse for ministeren, kan du som udgangspunkt forvente svar inden for maksimalt fire uger.

Såfremt din henvendelse vedrører komplekse, omfattende eller principielle forhold, kan svartiden undertiden være lidt længere.

OBS: Grundet sommerferie vil svartiden for nogle henvendelser være længere.

Oplysningspligt

Indeholder din henvendelse personlige oplysninger om en anden person, skal ministeriet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen som udgangspunkt meddele denne person, at ministeriet har modtaget og registreret oplysninger om denne.

Du vil blive orienteret, hvis ministeriet sender meddelelse til den anden person. Har du spørgsmål til oplysningspligten, kan du rette henvendelse til ministeriets databeskyttelsesrådgiver på dpo@sm.dk eller 33 92 93 00.

Anmeldelser

Vedrører din henvendelse mistanke om eller anmeldelse af et kriminelt forhold, skal du rette henvendelse til politiet.

Vedrører din henvendelse mistanke eller viden om, at et eller flere børn mistrives, skal du rette henvendelse til den kommune, hvor barnet eller børnene bor.