Koncern

Afdelingen Koncern består af to kontorer. Her kan du læse mere om, hvilke opgaver de enkelte kontorer i afdelingen løser.

Koncern har ansvaret for en effektiv drift og strategisk udvikling af ministerområdet. Koncern har fokus på organisations- og ledelsesudvikling samt strategisk og økonomisk styring med henblik på at understøtte ministeriets kerneopgaver.

Afdelingen består af Koncernøkonomi og Service, Koncernstyring og HR herunder IT. 

Afdelingschef: Helle Birkman Smith (HBS), mobil 21 60 93 00, hbs@sm.dk

 

Koncernøkonomi og Service

Koncernøkonomi

 • Finanslov, herunder udgiftsopfølgninger, årsrapporter mv.
 • Det lovbundne område, herunder konsekvensberegninger af lovforslag og DUT
 • Ministeriets tilskudsordninger, herunder samarbejdet med Socialstyrelsen om disse
 • Departementets budget, herunder lønbudget og Qlik Sense
 • Regnskab, herunder RejsUd, IndFak, fakturaer mv.

 

Service

 • Fordeling af sager i F2
 • Adgangskort, parkering, Lånetelefon og –cykel
 • Kopirum, post og kontorartikler 

 

Kontorchef: Mikkel Søndergaard (MSO), mobil 41 77 35 85, mso@sm.dk

 

Koncernudvikling og HR

Koncernudvikling

 • Institutionsstyring, herunder resultatplaner
 • Effektiviseringsanalyser og policy på ministerområdet
 • Resultatmål for departementet
 • KPI’er på ministerområdet
 • Forberedelse af direktør- og administrationschefmøder.

 

HR

 • Personale- og lønadministration
 • God arbejdsgiveradfærd
 • Ledelsesinformation
 • HR-juridisk rådgivning af ministerområdets institutioner
 • Politikker og retningslinjer
 • Bidrag til intranettet  

 

IT 

 • Drift og administration af arbejdsstationer, mobile enheder, fagsystemer (bl.a. ESDH).


Konst. kontorchef: Jacob Møllegaard Hansen (JMH), mobil 40 94 73 37, jmh@sm.dk