Persondatapolitik i Børne- og Socialministeriet

Børne- og Socialministeriet håndterer dine personlige oplysninger i henhold til EU’s databeskyttelsesforordning. Som borger har du rettigheder og mulighed for at klage, hvis du er utilfreds med den måde, ministeriet behandler dine personoplysninger på.

Sådan behandler vi dine data i Børne- og Socialministeriet

Når du retter henvendelse til Børne- og Socialministeriet, afgiver du en række oplysninger, herunder personoplysninger, som Børne- og Socialministeriet bliver modtager af.

Efter EU's databeskyttelsesforordning (artikel 13) skal ministeriet ved modtagelsen af dine oplysninger oplyse dig om følgende, hvad enten du henvender dig som borger, journalist eller som privat eller offentlig myndighed:

1. Børne- og Socialministeriet er dataansvarlig

Børne- og Socialministeriet er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som ministeriet har modtaget om dig. Du kan kontakte ministeriet på følgende måde:

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22 
1060 København K
CVR-nr.: 33962452 

Telefon: 33 92 93 00
(man-tors 8.30-16, fre 8.30-15.30)

Mail: sm@sm.dk

Sikker forbindelse til modtagelse af signerede og krypterede mails: sikkermail@sm.dk

2. Du kan kontakte departementets databeskyttelsesrådgiver

Har du spørgsmål vedrørende Børne- og Socialministeriets departements behandling af dine personoplysninger, skal du rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiver Louise Ellemann. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

  • Mail: dpo@sm.dk
  • Sikker forbindelse til modtagelse af signerede og krypterede mails: sikkermail@sm.dk (Emnelinje: Databeskyttelsesrådgiver)
  • Telefon: 33 92 93 00
  • Post: Børne- og Socialministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, att.: Databeskyttelsesrådgiver


3. Formål og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger

Børne- og Socialministeriets departement behandler dine personoplysninger med det formål, at vi kan udføre den nødvendige sagsbehandling af din henvendelse til ministeriet.

Behandlingen af dine personoplysninger omhandler almindeligvis almindelige personoplysninger som navn, adresse og kontaktoplysninger, og behandlingen af disse er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (som omhandler behandling af personoplysninger, der er nødvendig af hensyn til en opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse).

Hvis du har sendt følsomme personoplysninger til os, er vores behandling baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. Følsomme personoplysninger er oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en person, helbredsoplysninger, oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Hvis du har sendt oplysninger om strafbare forhold til ministeriet, er vores behandling baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2.

4. Opbevaring af personoplysninger

Som offentlig myndighed har vi pligt til at journalisere ind- og udgående post efter offentlighedslovens regler. Ministeriets sager overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.

5. Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for behandlingen af sagen. Det kan f.eks. være til andre offentlige myndigheder eller sagsparter, som skal bidrage til sagens oplysning.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine oplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset på grund af reglerne om journalisering og arkivering.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

7. Mulighed for at klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Børne- og Socialministeriet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk