Ny tilfredshedsportal gør det nemmere for kommunerne at blive bedre

19-09-2012
Pressemeddelelse

73 pct. af forældrene til børn i dagtilbud er tilfredse eller meget tilfredse med personalets pædagogiske indsats i forhold til deres barn. Det er et af resultaterne i en ny stikprøveundersøgelse, som er lavet i forbindelse med lanceringen af en ny tilfredshedsportal oprettet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Her kan kommunerne for første gang sammenligne borgernes tilfredshed med kommunens velfærdsydelser med tilfredsheden i andre kommuner og nye landsdækkende tal. Formålet med den nye portal er at gøre det nemmere for kommunerne at blive bedre.

90 pct. af de ældre, som modtager hjemmepleje er tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de får til at gå i bad. 76 pct. af forældrene til elever på 6. -9. klassetrin er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns faglige udbytte af undervisningen. Og 80 pct. af forældrene til børn i SFO og fritidshjem er tilfredse eller meget tilfredse med pædagogernes indsats for at få deres barn til at føle sig tryg og glad.

Det viser en undersøgelse, som Økonomi- og Indenrigsministeriet i samarbejde med KL, Ministeriet for Børn og Undervisning og Social- og Integrationsministeriet har gjort tilgængelig for kommunerne på en ny tilfredshedsportal.

Den nye portal giver kommunerne mulighed for at uploade resultater fra lokale brugertilfredshedsundersøgelser og på den måde få adgang til at sammenligne sig med andre kommuner. Resultaterne fra den nye landsdækkende stikprøveundersøgelse er lagt ind i portalen, så kommunerne allerede nu kan sammenligne sig med landsgennemsnittet. Formålet med tilfredshedsportalen er at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle kvaliteten. Det kan kommunerne gøre ved at lære af dem, der har de samme rammebetingelser, men opnår højere tilfredshed end dem selv.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Mange kommuner laver i forvejen undersøgelser af brugertilfredsheden, som de offentliggør for deres borgere på kommunens hjemmeside. Nu får kommunerne mulighed for at gøre det både nemmere og billigere samtidig med, at de kan sammenligne sig med andre for målrettet at arbejde med at blive bedre. Kvalitet skal komme indefra, og derfor er det frivilligt for kommunerne, om de vil bruge den nye portal. Men jeg håber selvfølgelig, at de gør det, for jo flere der gør det, jo mere kvalificeret kan portalen bruges. Og forhåbentlig vil det i sidste ende betyde bedre service for borgerne i hjemmeplejen, i folkeskolerne og dagtilbuddene.

- Margrethe Vestager

KL’s formand Erik Nielsen siger:

Det er rigtig godt, at kommunerne nu får mulighed for at få samlede tilbagemeldinger fra de mange borgere, der bruger vores dagtilbud, skoler og ældrepleje. For viden om brugernes tilfredshed er en god ting, når debatten går i selvsving. Jeg er overbevist om, at det vil vise sig, at vores institutioner i mange forhold er meget bedre end deres rygte. Det tyder landsresultatet bestemt på. Lokalt kan medarbejdere og ledere tage en snak med deres brugere om, hvordan der kan følges op på resultaterne.

- Erik Nielsen

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:

Jeg glæder mig over muligheden for, at kommunerne nu kan bruge brugertilfredshedsundersøgelser mere systematisk i forhold til at forbedre indsatsen. Vi ved, at rigtigt mange borgere med behov for hjælp er tilfredse med den hjælp, de modtager i hjemmet, og det er utroligt positivt. Men vi ved også, at der ind i mellem er steder hvor det halter, og det får kommunerne nu bedre mulighed for at opdage og rette op på.

- Karen Hækkerup

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini siger:

Jeg håber kommunerne vil tage godt imod denne nye mulighed for at dele viden og samarbejde på tværs for at forbedre kvaliteten i både dagtilbud og skoler. Øget åbenhed, dialog og opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelserne vil samtidig give kommunerne et godt afsæt for en tættere dialog med forældre og elever om, hvordan kvaliteten kan blive endnu bedre.

- Christine Antorini

Foreløbigt har 6 kommuner uploadet resultater af lokale brugertilfredshedsundersøgelser på den nye tilfredshedsportal. Flere er på vej i løbet af efteråret 2012 og foråret 2013. Mange kommuner offentliggør resultaterne af deres undersøgelser på kommunernes egne hjemmesider. Den nye tilfredshedsportal er rettet til kommunerne, men på sigt er det også planen at etablere en borgervendt portal.