Nyheder december 2015

 • Formanden for Det Centrale Handicapråd stopper

  Publiceret 17-12-2015
  Pressemeddelelse Handicap

  Formanden for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær, har af personlige årsager ønsket at blive fritaget for hvervet som formand for Det Centrale Handicap..

 • Nyt Børneråd udpeget af social- og indenrigsministeren

  Publiceret 17-12-2015
  Pressemeddelelse Udsatte børn og unge

  Karen Ellemann har sammensat et nyt Børneråd, som træder i funktion 1. januar 2016. Rådet skal varetage alle børns interesser, og ministeren har lagt vægt på, a..

 • Kommunernes opbakning til frivilligt arbejde vokser fortsat

  Publiceret 16-12-2015
  Pressemeddelelse Frivillig social indsats

  I 2014 brugte kommunerne for tredje år i træk flere penge til frivilligt socialt arbejde, end de modtog fra staten. Der er dog stadig stor forskel imellem kommu..

 • Uenige forældre tilbydes kursus i konflikthåndtering

  Publiceret 16-12-2015
  Pressemeddelelse Familier Satspulje

  Forældre, der ikke kan samarbejde om deres børn, bliver 1. januar 2016 tilbudt kurser og samtaler, når de henvender sig til Statsforvaltningen i Odense og Aaben..

 • Sådan styrker vi den gode modtagelse af flygtninge i lokalområdet

  Publiceret 11-12-2015
  Pressemeddelelse Frivillig social indsats

  Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg, social- og indenrigsminister Karen Ellemann, Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet samlede..

 • Nuanceret billede af socialt marginaliserede

  Publiceret 08-12-2015
  Pressemeddelelse Udsatte voksne Udsatte børn og unge

  En ny rapport fra SFI dokumenterer, at socialt marginaliserede kommer fra alle sociale lag, og tegner et nuanceret billede af gruppen. Der er brug for en mere v..

 • Satspuljepartier støtter julehjælp til udsatte børn og voksne

  Publiceret 05-12-2015
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Ænder, julegaver, chokolade, tøjdyr og gavekort til supermarkeder. 16 organisationer får penge fra satspuljen til at hjælpe socialt udsatte i december måned.

 • Bedre hjælp til børn udsat for vold og seksuelle overgreb

  Publiceret 02-12-2015
  Pressemeddelelse Udsatte børn og unge

  Kommunerne har de rigtige redskaber til at hjælpe børn i sager om overgreb. Men kommunerne er stadig ikke i mål, når man ser på et udsnit af konkrete sager. Det..

 • Ny viden skal forbedre indsats for voldsramte kvinder

  Publiceret 01-12-2015
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Landets kvindekrisecentre er netop blevet evalueret, og vi har nu bedre viden om, hvordan indsatsen på krisecentrene virker. Den viden skal vi bruge, når vi til..

Søg i arkiv