Nyheder november 2015

 • Karen Ellemann: Positivt, at der er tegn på, at kommunerne arbejder mere med forebyggende indsatser

  Publiceret 30-11-2015
  Pressemeddelelse Udsatte børn og unge

  Ankestyrelsen offentliggør nye tal for børn og unge, som var anbragt uden for hjemmet i 2014. Social- og indenrigsministeren ser tegn på, at kommunerne priorite..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/nov/karen-ellemann-positivt-at-der-er-tegn-paa-at-kommunerne-arbejder-mere-med-forebyggende-indsatser/
 • Minister: Underretningsstatistik om udsatte børn og unge nyt vigtigt redskab for kommunerne

  Publiceret 30-11-2015
  Pressemeddelelse Udsatte børn og unge

  En helt ny statistik giver for første gang et nationalt overblik over underretninger om bekymring for børn og unge. Social- og indenrigsministeren vil bruge sta..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/nov/minister-underretningsstatistik-om-udsatte-boern-og-unge-nyt-vigtigt-redskab-for-kommunerne/
 • Frivilligheds- og Integrationsdøgnet

  Publiceret 20-11-2015
  Nyhed Frivillig social indsats

  Udlændinge-, integrations- og boligministeren, social- og indenrigsministeren, Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet inviterer den 10. -11. december 2..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/nov/frivilligheds-og-integrationsdoegnet/
 • Ny lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

  Publiceret 05-11-2015
  Pressemeddelelse Udsatte børn og unge

  Regeringen og partierne bag satspuljeaftalen for 2016 er i dag blevet enige om at indføre en ny lov, der sikrer klare rammer for anbringelsesstedernes voksenans..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/nov/ny-lov-om-voksenansvar-over-for-anbragte-boern-og-unge/
 • Efter Marienborgmødet: Ministre og organisationer lægger plan for at få frivillige med i integrationsindsatsen

  Publiceret 03-11-2015
  Pressemeddelelse Frivillig social indsats

  Karen Ellemann og Inger Støjberg mødes onsdag aften med 50 ledere fra nogle af de største frivillige organisationer. Sammen skal de blandt andet finde ud af, hv..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/nov/efter-marienborgmoedet-ministre-og-organisationer-laegger-plan-for-at-faa-frivillige-med-i-integrationsindsatsen/
 • Bedre støtte til mennesker med svære spiseforstyrrelser

  Publiceret 02-11-2015
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Nye nationale retningslinjer skal hjælpe børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser tilbage til et velfungerende hverdagsliv. Kommunerne får nu vejlednin..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/nov/bedre-stoette-til-mennesker-med-svaere-spiseforstyrrelser/
Søg i arkiv