Nyheder september 2015

 • Task forcen på handicapområdet er kommet godt i gang

  Publiceret 23-09-2015
  Pressemeddelelse Handicap

  Task forcen på handicapområdet er et tilbud til kommunerne om at få hjælp til at kvalificere deres sagsbehandling, og den er kommet godt fra start. I partnerska..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/sep/task-forcen-paa-handicapomraadet-er-kommet-godt-i-gang/
 • Jespers Zwislers stilling som departementschef er blevet nedlagt

  Publiceret 22-09-2015
  Pressemeddelelse Ministeriet

  Som følge af departementschefrokaden i forlængelse af regeringsdannelsen af 28. juni 2015 er Jesper Zwislers stilling som departementschef blevet nedlagt med ud..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/sep/jespers-zwislers-stilling-som-departementschef-er-blevet-nedlagt/
 • Topøkonom bliver ny direktør for Socialstyrelsen

  Publiceret 21-09-2015
  Pressemeddelelse Ministeriet

  Social- og indenrigsminister Karen Ellemann udnævner ny direktør for Socialstyrelsen. Det bliver cand.polit. Birgitte Anker, der kommer fra en stilling som afde..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/sep/topoekonom-bliver-ny-direktoer-for-socialstyrelsen/
 • Fire kommuner får låneadgang på socialområdet

  Publiceret 17-09-2015
  Pressemeddelelse

  Yderligere fire kommuner er blevet tildelt lån til at opbygge eller ombygge flere højt specialiserede tilbud på socialområdet. Lånepuljen er en del af opfølgnin..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/sep/fire-kommuner-faar-laaneadgang-paa-socialomraadet/
 • Minister vil styrke det grønlandske civilsamfund i Danmark

  Publiceret 16-09-2015
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  En ny undersøgelse fra SFI viser, at mange grønlændere har svært ved at stå på egne ben, når de flytter til Danmark. Social- og indenrigsministeren vil sikre be..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/sep/minister-vil-styrke-det-groenlandske-civilsamfund-i-danmark/
 • Veldokumenterede indsatser kan afhjælpe hjemløshed

  Publiceret 15-09-2015
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Social- og indenrigsminister Karen Ellemann ærgrer sig over, at der er flere hjemløse i dag i forhold til, da hun sidst var minister for social- og indenrigsomr..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/sep/veldokumenterede-indsatser-kan-afhjaelpe-hjemloeshed/
 • For mange børn fødes med alkoholskader

  Publiceret 15-09-2015
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Færre børn skal fødes med skader på grund af morens stof- eller alkoholmisbrug under graviditeten. Det mener social- og indenrigsminister Karen Ellemann og sund..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/sep/for-mange-boern-foedes-med-alkoholskader/
 • Nye regler om forældremyndighed når den ene forælder dræber den anden

  Publiceret 10-09-2015
  Pressemeddelelse Familier

  Hensynet til barnet skal helt frem i lovgivningen. Derfor har social- og indenrigsminister Karen Ellemann i dag indgået en aftale med alle Folketingets partier..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/sep/nye-regler-om-foraeldremyndighed-naar-den-ene-foraelder-draeber-den-anden/
 • Social- og indenrigsministeren har ansat særlig rådgiver

  Publiceret 04-09-2015
  Pressemeddelelse Ministeriet

  Tidligere chef for Venstres Politisk-Økonomiske Sekretariat på Christiansborg, Søren Mejrup Jensen, bliver særlig rådgiver for social- og indenrigsminister Kare..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/sep/social-og-indenrigsministeren-har-ansat-saerlig-raadgiver/
Søg i arkiv