• Ny rapport om afsavn med udgangspunkt i den forrige regerings fattigdomsgrænse

  Publiceret 26-02-2016
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Mennesker, der efter den tidligere regerings fattigdomsgrænse er ’økonomisk fattige’ har i højere grad afsavn end ’ikke-fattige’, viser ny SFI-rapport. Men ’øko..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/feb/ny-rapport-om-afsavn-med-udgangspunkt-i-den-forrige-regerings-fattigdomsgraense/
 • Analyse: Udsatte børn og unges vej i uddannelse

  Publiceret 25-02-2016
  Nyhed Udsatte børn og unge Velfærdspolitisk analyse

  Markant færre udsatte børn og unge gennemfører en ungdomsuddannelse sammenlignet med andre. En af årsagerne er et dårligere fagligt afsæt fra grundskolen.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/feb/analyse-udsatte-boern-og-unges-vej-i-uddannelse/
 • Anette Laigaard bliver ny formand for Det Centrale Handicapråd

  Publiceret 25-02-2016
  Pressemeddelelse Handicap

  Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har udpeget den afgående administrerende direktør for Københavns Kommunes Socialforvaltning som den nye formand for..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/feb/anette-laigaard-bliver-ny-formand-for-det-centrale-handicapraad/
 • Social- og indenrigsminister Karen Ellemann vil have en effektiv kommunal vagthund

  Publiceret 24-02-2016
  Pressemeddelelse

  Statsrevisorerne kritiserer Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne og finder ikke, at tilrettelæggelsen af tilsynsopgaverne er tilstrækkelig målrettet og eff..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/feb/social-og-indenrigsminister-karen-ellemann-vil-have-en-effektiv-kommunal-vagthund/
 • Overblik over regler skal medvirke til at forebygge vold

  Publiceret 11-02-2016
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Vold og trusler på botilbud og forsorgshjem skaber utryghed og gør det sværere for medarbejdere at løse den faglige opgave. En ny kortlægning giver nu for først..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/feb/overblik-over-regler-skal-medvirke-til-at-forebygge-vold/
 • Karen Ellemann: Massiv hjælp til ofre for misbrug

  Publiceret 11-02-2016
  Pressemeddelelse Udsatte børn og unge Satspulje

  Børn og unge under 25 år, der er vokset op i familier med stof- eller alkoholmisbrug, kan fremover få gratis rådgivning og behandling hos organisationer i hele..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/feb/karen-ellemann-massiv-hjaelp-til-ofre-for-misbrug/
 • Udtalelse om ledsagerudgifter

  Publiceret 08-02-2016
  Pressemeddelelse

  Social- og Indenrigsministeriet har i dag afgivet en udtalelse om lovligheden af Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/feb/udtalelse-om-ledsagerudgifter/
 • Ny oversigt over initiativer til gavn for mennesker med handicap

  Publiceret 01-02-2016
  Pressemeddelelse Handicap

  Social- og Indenrigsministeriet offentliggør sin første oversigt over ministeriernes arbejde med at fremme ligebehandling af mennesker med handicap.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/feb/ny-oversigt-over-initiativer-til-gavn-for-mennesker-med-handicap/
Søg i arkiv