• Nyt værktøj skal måle, om sociale indsatser kan forventes at virke

  Publiceret 28-10-2016
  Pressemeddelelse Handicap Udsatte voksne Udsatte børn og unge

  Regeringen vil have mere viden om, hvordan man reelt kan hjælpe borgere, så færre bliver udsatte, og flere bliver en del af arbejdsfællesskabet. Nu får kommuner..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/okt/nyt-vaerktoej-skal-maale-om-sociale-indsatser-kan-forventes-at-virke/
 • Analyse: Borgere i beskyttet beskæftigelse

  Publiceret 27-10-2016
  Nyhed Udsatte voksne Handicap Velfærdspolitisk analyse

  En ny analyse ser nærmere på beskyttet beskæftigelse, der er et tilbud til blandt andet mennesker med et handicap, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigel..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/okt/analyse-borgere-i-beskyttet-beskaeftigelse/
 • Ny aftale: 400 mio. kr. til handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

  Publiceret 15-10-2016
  Pressemeddelelse Satspulje

  Regeringen og satspuljepartierne har indgået en aftale om at afsætte 400 mio. kr. over de næste fire år til en ny handlingsplan til forebyggelse af vold på boti..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/okt/ny-aftale-400-mio-kr-til-handlingsplan-til-forebyggelse-af-vold-paa-botilbud/
 • Ministre: Ny handlingsplan skal forhindre vold på botilbud

  Publiceret 15-10-2016
  Pressemeddelelse Satspulje

  Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde og social- og indenrigsminister Karen Ellemann er tilfredse med, at et bredt flertal af Folketingets partier er blevet..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/okt/ministre-ny-handlingsplan-skal-forhindre-vold-paa-botilbud/
 • Analyse: Mobilitet på tværs af generationer

  Publiceret 13-10-2016
  Nyhed Udsatte børn og unge Velfærdspolitisk analyse

  En ny analyse sætter fokus på den sociale mobilitet i Danmark. Et af hovedresultaterne er, at der er stor indkomstmobilitet på tværs af generationer.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/okt/analyse-mobilitet-paa-tvaers-af-generationer/
Søg i arkiv