• Bekendtgørelser om to ansøgningspuljer er lagt på høringsportalen

  Publiceret 21-12-2017
  Dagtilbudsaftale

  Med dagtilbudsaftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ igangsættes en række puljer, som kommuner og dagtilbud kan ansøge. Der er nu udarbe..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/dec/bekendtgoerelser-om-to-ansoegningspuljer-er-lagt-paa-hoeringsportalen/
 • Nye pejlemærker skal skabe fælles retning for realisering af den pædagogiske læreplan

  Publiceret 21-12-2017
  Dagtilbudsaftale

  Partnerskabet om kompetenceudvikling og viden i praksis for styrket faglighed og ledelse har i løbet af efteråret 2017 formuleret en række pejlemærker, der sætt..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/dec/nye-pejlemaerker-skal-skabe-faelles-retning-for-realisering-af-den-paedagogiske-laereplan/
 • Retningslinjer skal forebygge voldsomme episoder

  Publiceret 20-12-2017
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  De nye nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse skal fremover hjælpe botilbuddene med at arbejd..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/dec/retningslinjer-skal-forebygge-voldsomme-episoder/
 • Nyt frivilligråd får Mads Roke Clausen som formand

  Publiceret 15-12-2017
  Pressemeddelelse Frivillig social indsats

  Når Frivilligrådet mødes efter 1. februar 2018, bliver det både med ny formand og ny sammensætning.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/dec/nyt-frivilligraad-faar-mads-roke-clausen-som-formand/
 • Årets dagtilbud udnævnt – Grangård i Jelling

  Publiceret 11-12-2017
  Pressemeddelelse Dagtilbud

  Årets dagtilbud 2017 er Grangård i Jelling ved Vejle. BUPL, FOA og Børne- og Socialministeriet, sætter for andet år i træk fokus på det vigtige arbejde, som det..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/dec/aarets-dagtilbud-udnaevnt-grangaard-i-jelling/
 • Børne- og socialministeren: Vi skal se på, hvordan anbragte børn løftes fagligt i skolen

  Publiceret 05-12-2017
  Pressemeddelelse Udsatte børn og unge Kort fortalt

  Anbragte børn og unge læser og regner generelt meget dårligere end deres skolekammerater, viser en ny analyse. Med til billedet hører imidlertid også, at det ly..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/dec/boerne-og-socialministeren-vi-skal-se-paa-hvordan-anbragte-boern-loeftes-fagligt-i-skolen/
Søg i arkiv