• Forældre med skæve arbejdstider vælger ofte andre løsninger end pasningstilbud i kommunen

  Publiceret 24-01-2017
  Pressemeddelelse Dagtilbud

  Familier med skæve arbejdstider vælger i stort omfang andre løsninger i weekenden og i de sene aften- og nattetimer, end dem der tilbydes i kommunen. Oftest væl..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jan/foraeldre-med-skaeve-arbejdstider-vaelger-ofte-andre-loesninger-end-pasningstilbud-i-kommunen/
 • Gode eksempler skal gøre sagsbehandlingstiderne kortere i sager om handicapbiler

  Publiceret 23-01-2017
  Pressemeddelelse Handicap

  Der er stor forskel på sagsbehandlingstiderne i kommunerne, når en person med handicap søger om støtte til køb af en handicapbil. Ankestyrelsen har derfor udarb..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jan/gode-eksempler-skal-goere-sagsbehandlingstiderne-kortere-i-sager-om-handicapbiler/
 • Kommunerne fortsætter den solide støtte til det frivillige sociale arbejde

  Publiceret 19-01-2017
  Pressemeddelelse Frivillig social indsats

  Kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde var i 2015 fortsat på et højt niveau. I alt har kommunerne udbetalt 286,5 mio. kr. til frivillige organisa..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jan/kommunerne-fortsaetter-den-solide-stoette-til-det-frivillige-sociale-arbejde/
 • Nyt redskab inspirerer til et godt læringsmiljø i dagtilbud

  Publiceret 10-01-2017
  Pressemeddelelse Dagtilbud

  Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Nu får dagtilbudsledere, pædagogisk personale samt pædag..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jan/nyt-redskab-inspirerer-til-et-godt-laeringsmiljoe-i-dagtilbud/
Søg i arkiv