• Værktøjer og cases skal inspirere til bedre styring i kommunerne

    Publiceret 04-07-2017
    Nyhed Handicap Udsatte voksne

    Ny pjece, som KL og regeringen har udarbejdet sammen, skal hjælpe kommunerne med at lære af hinanden, når det gælder bedre styring på det sociale område.

    https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jul/vaerktoejer-og-cases-skal-inspirere-til-bedre-styring-i-kommunerne/
Søg i arkiv