2017 - Juni

 • Opsøgende indsats hjælper borgere med et misbrug

  Publiceret 30-06-2017
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Med en opsøgende indsats er der bedre chancer for at få de allermest udsatte mennesker med et misbrug i behandling. Det viser evaluering af forsøg i Aarhus og O..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/opsoegende-indsats-hjaelper-borgere-med-et-misbrug/
 • Ny statistik for normeringer skal fremme lokal dialog om kvaliteten for børn i dagtilbud

  Publiceret 30-06-2017
  Pressemeddelelse Dagtilbud

  Børne- og socialminister Mai Mercado er tilfreds med, at Danmarks Statistik i dag kan udgive en retvisende statistik for, hvor mange børn og hvor meget personal..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/ny-statistik-for-normeringer-skal-fremme-lokal-dialog-om-kvaliteten-for-boern-i-dagtilbud/
 • Projekt Fremtidens Dagtilbud er evalueret

  Publiceret 29-06-2017
  Pressemeddelelse Dagtilbud

  14 kommuner har deltaget i udviklings- og forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud, som er blevet afprøvet i dagtilbud med i alt cirka 16.000 børn. Delta-gende..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/projekt-fremtidens-dagtilbud-er-evalueret/
 • Stor forskel på kommunernes omgørelsesprocenter

  Publiceret 27-06-2017
  Pressemeddelelse Kort

  Nye kort giver samlet overblik over, hvor mange klagesager der er fejl i, når borgerne klager over kommunernes afgørelse efter serviceloven bredt og på børnehan..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/stor-forskel-paa-kommunernes-omgoerelsesprocenter/
 • Inspiration til kommuner om god pasning i børnehaven om natten og i weekenderne

  Publiceret 27-06-2017
  Pressemeddelelse Dagtilbud

  Nyt inspirationskatalog giver bud på gode og trygge løsninger til de børn og forældre, der har behov for pasning uden for de almindelige åbningstider.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/inspiration-til-kommuner-om-god-pasning-i-boernehaven-om-natten-og-i-weekenderne/
 • Danmarkskort over fejl i klagesager på socialområdet

  Publiceret 26-06-2017
  Nyhed

  Klik og se, hvor mange klagesager der er fejl i, når borgerne klager over kommunernes afgørelse efter serviceloven bredt og på børnehandicapområdet specifikt.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/danmarkskort-over-fejl-i-klagesager-paa-socialomraadet/
 • Status på sociale mål viser positive takter

  Publiceret 22-06-2017
  Pressemeddelelse Udsatte voksne Udsatte børn og unge Handicap Frivillig social indsats

  Der er tegn på fremskridt på hovedparten af regeringens ti sociale mål. Det viser Socialpolitisk Redegørelse 2017, som gør status på hele socialområdet.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/status-paa-regeringens-sociale-maal-viser-positive-takter/
 • Danmark på forkant med internationale anbefalinger om børns overgang fra dagtilbud til skole

  Publiceret 21-06-2017
  Pressemeddelelse Dagtilbud

  Ny rapport fra OECD viser, at der i medlemslandene er behov for bedre sammenhæng mellem praksis i dagtilbud og skole, bedre samarbejde og mere fokus på udsatte..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/danmark-paa-forkant-med-internationale-anbefalinger-om-boerns-overgang-fra-dagtilbud-til-skole/
 • Mere gennemskueligt system for skilsmisseforældre og -børn

  Publiceret 20-06-2017
  Pressemeddelelse Familier

  Når familier ikke selv kan løse uenighederne ved et brud og derfor søger hjælp, skal de fremover mødes af ét sammenhængende system. Det skal sikre, at familiern..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/mere-gennemskueligt-system-for-skilsmisseforaeldre-og-boern/
 • Materiale til understøttende refleksionsværktøjer i Fremtidens Dagtilbud målrettet it-leverandører.

  Publiceret 20-06-2017
  Nyhed Dagtilbud

  I forbindelse med udviklings- og forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud, der afsluttes sommeren 2017, har konsortiet bag udviklet en række refleksionsværktøj..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/materiale-til-understoettende-refleksionsvaerktoejer-i-fremtidens-dagtilbud-maalrettet-it-leverandoerer/
Søg i arkiv