• Analyse: Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

  Publiceret 28-03-2017
  Nyhed Velfærdspolitisk analyse

  En ny analyse sætter fokus på, hvor mange udsatte børn og unge, der også har sociale problemer i det tidlige voksenliv. Resultaterne viser, at udsatte børn og u..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/mar/analyse-sociale-problemer-i-opvaeksten-og-i-det-tidlige-voksenliv/
 • Minister vil ensrette regler om børneattester

  Publiceret 23-03-2017
  Pressemeddelelse Frivillig social indsats

  Børne- og socialministeren vil sikre, at reglerne om børneattester bliver ensrettet, så projekter med statsstøtte og kommunal støtte skal følge de samme regler.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/mar/minister-vil-ensrette-regler-om-boerneattester/
 • Børne- og socialministeren tager Rigsrevisionens kritik til efterretning

  Publiceret 22-03-2017
  Pressemeddelelse Udsatte voksne Udsatte børn og unge

  Statsrevisorerne kritiserer, at Børne- og Socialministeriet ikke i tilstrækkelig grad har arbejdet med at dokumentere effekt af sociale indsatser over for udsat..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/mar/boerne-og-socialministeren-tager-rigsrevisionens-kritik-til-efterretning/
 • Kommunerne lever op til kravene om tilbud på hjerneskadeområdet og synsområdet

  Publiceret 21-03-2017
  Pressemeddelelse Handicap

  Der er det tilstrækkelige udbud af højt specialiserede tilbud for målgrupperne voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og børn og unge med alvorlig synsnedsæt..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/mar/kommunerne-lever-op-til-kravene-om-tilbud-paa-hjerneskadeomraadet-og-synsomraadet/
 • Børne- og socialministeren indvier Socialstyrelsens nye adresse

  Publiceret 20-03-2017
  Nyhed Ministeriet

  I Odense vil Socialstyrelsens medarbejdere blive samlet i løbet af 2017 som en del af regeringens udflytning af statslige arbejdspladser. I alt flyttes 195 arbe..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/mar/boerne-og-socialministeren-indvier-socialstyrelsens-nye-adresse/
 • Ny guide giver kommuner og væresteder tips til at hjælpe udsatte borgere bedre

  Publiceret 13-03-2017
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Tre kommuner har gode erfaringer med at placere sagsbehandlere, misbrugskonsulenter og støttekontaktpersoner ude på værestederne, så de nemmere kan komme i kont..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/mar/ny-guide-giver-kommuner-og-vaeresteder-tips-til-at-hjaelpe-udsatte-borgere-bedre/
 • Kommuner skal blive bedre til at bruge handleplaner for hjemløse borgere

  Publiceret 11-03-2017
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Kommunerne tilbyder ikke alle hjemløse borgere den handleplan, som ellers er vigtig for at kunne hjælpe dem. Det viser en undersøgelse fra Ankestyrelsen. Børne-..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/mar/kommuner-skal-blive-bedre-til-at-bruge-handleplaner-for-hjemloese-borgere/
 • Pædagogisk personale: Dokumentationskrav højner kvaliteten

  Publiceret 05-03-2017
  Pressemeddelelse Dagtilbud

  Det pædagogiske personale oplever, at dokumentation er med til at udvikle og give bedre kvalitet i dagtilbuddene. Dog oplever pædagogerne også, at der er kommet..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/mar/paedagogisk-personale-dokumentationskrav-hoejner-kvaliteten/
 • Årets dagtilbud 2016 er fundet

  Publiceret 03-03-2017
  Pressemeddelelse Dagtilbud

  Tæt samarbejde med forældre, systematisk pædagogisk arbejde og inklusion af børn med særlige behov er nogle af årsagerne til, at Eksperimental Institutionen er..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/mar/aarets-dagtilbud-2016-er-fundet/
 • Hjælp, hvis uheldet er ude – ny forsikring til frivillige

  Publiceret 02-03-2017
  Pressemeddelelse Frivillig social indsats

  Kommuner og regioner kan fremover forsikre frivillige som fx besøgsvenner, så der er hjælp at hente, hvis de falder over en tæppekant og brækker benet eller kom..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/mar/hjaelp-hvis-uheldet-er-ude-ny-forsikring-til-frivillige/
Søg i arkiv