2017 - November

 • Ministre og Danske Handicaporganisationer inviterer til stor konference: Handicap må ikke stå i vejen for job

  Publiceret 30-11-2017
  Nyhed Handicap

  Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) inviterer i fællesskab med Danske Handicaporganisationer (D

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/nov/ministre-og-danske-handicaporganisationer-inviterer-til-stor-konference-handicap-maa-ikke-staa-i-vejen-for-job/
 • Børne- og socialministeren udnævner nye medlemmer til Rådet for Socialt Udsatte – der er både gengangere og nye ansigter

  Publiceret 28-11-2017
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Børne- og socialminister Mai Mercado udpeger per 1. januar nye medlemmer til Rådet for Socialt Udsatte. Det nye råd vil fortsat have Jann Sjursen som formand og..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/nov/boerne-og-socialministeren-udnaevner-nye-medlemmer-til-raadet-for-socialt-udsatte-der-er-baade-gengangere-og-nye-ansigter/
 • Benchmarking kan bidrage med mere viden på socialområdet

  Publiceret 28-11-2017
  Nyhed Satspulje

  En ny analyse viser, at benchmarking af kommunernes resultater på socialområdet kan bidrage med ny viden om, hvilke kommuner, der klarer sig bedre end andre på..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/nov/benchmarking-kan-bidrage-med-mere-viden-paa-socialomraadet/
 • Børn, unge og voksne med handicap får markant rygstød

  Publiceret 27-11-2017
  Pressemeddelelse Handicap Satspulje

  444 mio. kr. til nye initiativer, der skal styrke forholdene for børn, unge og voksne med handicap.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/nov/boern-unge-og-voksne-med-handicap-faar-markant-rygstoed/
 • Dan Boyter bliver ny formand for Det Centrale Handicapråd

  Publiceret 16-11-2017
  Pressemeddelelse Handicap

  Børne- og socialminister Mai Mercardo har udpeget erhvervsmanden Dan Boyter som ny formand for Det Centrale Handicapråd. Den ny formand træder til 1. januar 201..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/nov/dan-boyter-bliver-ny-formand-for-det-centrale-handicapraad/
 • Rigsrevisions kritik tages til efterretning

  Publiceret 15-11-2017
  Pressemeddelelse Ministeriet

  Statsrevisorerne har i dag offentliggjort Rigsrevisionens beretning om, hvordan Børne- og Socialministeriet har indsamlet viden fra puljer fra 2012-20

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/nov/rigsrevisions-kritik-tages-til-efterretning/
 • Mercado: En god aftale for hjemløse og det frivillige Danmark

  Publiceret 10-11-2017
  Pressemeddelelse Satspulje

  Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative) har sammen med partierne bag satspuljen (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Vens..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/nov/mercado-en-god-aftale-for-hjemloese-og-det-frivillige-danmark/
 • Aftale på plads om 1,1 mia. kr. til udsatte børn og voksne, mennesker med handicap og frivillige

  Publiceret 10-11-2017
  Pressemeddelelse Satspulje

  Regeringen er sammen med de øvrige satspuljepartier blevet enige om fordelingen af årets satspulje på socialområdet.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/nov/aftale-paa-plads-om-1-1-mia-kr-til-udsatte-boern-og-voksne-mennesker-med-handicap-og-frivillige/
 • Indsats mod hashmisbrug på erhvervs- og produktionsskoler giver gode resultater

  Publiceret 09-11-2017
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Seks kommuner har forsøgt sig med gruppeforløb på erhvervs- og produktionsskoler til elever, der har hashmisbrug. Over halvdelen stopper med at ryge hash eller..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/nov/indsats-mod-hashmisbrug-paa-erhvervs-og-produktionsskoler-giver-gode-resultater/
 • Samtaler, påmindelser om aftaler, gavekort og god opfølgning får unge ud af stofmisbrug

  Publiceret 06-11-2017
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Der er gode resultater af en ny behandlingsmetode for unge med stofmisbrug. 50 pct. er fri af stofferne efter ni måneder, og det er rigtig positivt, mener børne..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/nov/samtaler-paamindelser-om-aftaler-gavekort-og-god-opfoelgning-faar-unge-ud-af-stofmisbrug/
Søg i arkiv