2017 - Oktober

 • Nyt udspil skal bremse de unges vej ud i hård kriminalitet

  Publiceret 27-10-2017
  Pressemeddelelse Udsatte børn og unge

  Regeringen har i dag præsenteret udspillet ’Alle handlinger har konsekvenser’, der med 15 nye initiativer skal sætte en stopper for fødekæden til banderne og an..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/okt/nyt-udspil-skal-bremse-de-unges-vej-ud-i-haard-kriminalitet/
 • Viden om forældrekonflikter efter samlivsbrud

  Publiceret 26-10-2017
  Pressemeddelelse Familier

  En stor del af de sager, hvor forældre ikke kan blive enige om barnet efter et brud, er meget komplekse. Det viser en ny rapport fra VIVE, som også peger på, at..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/okt/viden-om-foraeldrekonflikter-efter-samlivsbrud/
 • Nyt regeringsudspil skal give borgerne flere muligheder for frit valg

  Publiceret 25-10-2017
  Pressemeddelelse Dagtilbud

  Borgerne skal have flere muligheder for at vælge mellem de velfærdsydelser og tilbud, der passer dem bedst. Det mener regeringen, som med et nyt udspil bl.a. læ..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/okt/nyt-regeringsudspil-skal-give-borgerne-flere-muligheder-for-frit-valg/
 • Regeringen vil styrke frivilligheden i hele landet

  Publiceret 09-10-2017
  Pressemeddelelse Satspulje Frivillig social indsats

  Med regeringens civilsamfundsstrategi skal den lokale frivillighed rundt om i landet have bedre vilkår, og udsatte borgere skal have nemmere ved at komme med i..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/okt/regeringen-vil-styrke-frivilligheden-i-hele-landet/
 • Omfattende handlingsplan skal knække hjemløsekurven

  Publiceret 08-10-2017
  Pressemeddelelse Satspulje Udsatte voksne

  Regeringen er klar med Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed. 15 initiativer og 250 mio. kr. over fire år skal vende stigningen i hjemløshed til et fald.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/okt/omfattende-handlingsplan-skal-knaekke-hjemloesekurven/
 • 22 mio. kr. til mere effektive sociale indsatser

  Publiceret 05-10-2017
  Pressemeddelelse Satspulje Udsatte voksne

  Børne- og socialministeren og satspuljepartierne er enige om, at 22 mio. kr. fra Udviklings- og Investeringsprogrammet i 2018 skal bruges på effektive indsatser..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/okt/22-mio-kr-til-mere-effektive-sociale-indsatser/
 • Praktikere og videnspersoner: Dokumentation i dagtilbuddene skal være meningsfuld

  Publiceret 02-10-2017
  Dagtilbudsaftale

  En ny arbejdsgruppe har igangsat arbejdet for at sikre meningsfuld og mindre dokumentation. Nye dokumentationsformer, samarbejde og inddragelse af alle parter v..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/okt/praktikere-og-videnspersoner-dokumentation-i-dagtilbuddene-skal-vaere-meningsfuld/
Søg i arkiv