2017 - September

 • Regeringen sigter mod socialt mål: Flere uden for arbejdsmarkedet er frivillige

  Publiceret 29-09-2017
  Pressemeddelelse Frivillig social indsats

  En ny undersøgelse af frivillighed viser, at der siden 2012 er flere uden for arbejdsfællesskabet, der har engageret sig frivilligt. Det er børne- og socialmini..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/regeringen-sigter-mod-socialt-maal-flere-uden-for-arbejdsmarkedet-er-frivillige/
 • Stor forskel på antallet af lukkedage i daginstitutioner

  Publiceret 27-09-2017
  Pressemeddelelse Dagtilbud

  Nyt overblik over kommunernes planlagte lukkedage for 2017 viser udsving fra 0 til 22 dage. Børne- og socialminister Mai Mercado understreger, at kommunerne ska..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/stor-forskel-paa-antallet-af-lukkedage-i-daginstitutioner/
 • Mange kommer hurtigt ud af hjemløshed

  Publiceret 26-09-2017
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Langt de fleste brugere af herbergerne er hjemløse i kortere perioder, viser ny rapport. Det tyder på, at der er potentiale for at hjælpe dem til et liv i egen..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/mange-kommer-hurtigt-ud-af-hjemloeshed/
 • Børne- og Socialministeriets Koncernafdeling får ny organisationsstruktur

  Publiceret 25-09-2017
  Nyhed Ministeriet

  Fra 1. oktober 2017 ændres organiseringen af Børne- og Socialministeriets departement. Den nye organisering berører udelukkende Koncernafdelingen i departemente..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/boerne-og-socialministeriets-koncernafdeling-faar-ny-organisationsstruktur/
 • Nyt partnerskab om faglighed og ledelse på dagtilbudsområdet skudt i gang

  Publiceret 20-09-2017
  Dagtilbudsaftale

  Stor opbakning til realisering af den styrkede pædagogiske læreplan.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/nyt-partnerskab-om-faglighed-og-ledelse-paa-dagtilbudsomraadet-skudt-i-gang/
 • Analyse: Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling

  Publiceret 20-09-2017
  Nyhed Velfærdspolitisk analyse Udsatte voksne

  En ny analyse ser nærmere på udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling. Hvem er i behandling, hvilke former for behandling modtager de, og hvad er result..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/analyse-udviklingen-i-den-sociale-stofmisbrugsbehandling/
 • Ny viden om plejefamilier

  Publiceret 18-09-2017
  Pressemeddelelse Udsatte børn og unge

  To rapporter giver ny viden om plejefamiliernes karakteristika, uddannelse, støtte og aflønning og om udgifter til netværksplejefamilier.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/ny-viden-om-plejefamilier/
 • Stadig flere udsatte børn får en forebyggende indsats

  Publiceret 16-09-2017
  Pressemeddelelse Udsatte børn og unge

  Kommunerne iværksætter stadig oftere forebyggende tiltag for at støtte udsatte børn, unge og familier, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Positivt, mener bør..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/stadig-flere-udsatte-boern-faar-en-forebyggende-indsats/
 • Task forcen for et stærkere civilsamfund afleverer sine anbefalinger til Sophie Løhde og Mai Mercado

  Publiceret 14-09-2017
  Pressemeddelelse Frivillig social indsats

  Task forcen for et stærkere civilsamfund overleverer i dag sine anbefalinger til innovationsminister Sophie Løhde og børne- og socialminister Mai Mercado.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/task-forcen-for-et-staerkere-civilsamfund-afleverer-sine-anbefalinger-til-sophie-loehde-og-mai-mercado/
 • Nyhed: Ny guide til kommunale medarbejdere om datadeling på socialområdet

  Publiceret 13-09-2017
  Nyhed Handicap Udsatte børn og unge

  KL, Digitaliseringsstyrelsen og Børne- og Socialministeriet har med bidrag fra Justitsministeriet udarbejdet en juridisk guide til indhentning af data i sager o..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/nyhed-ny-guide-til-kommunale-medarbejdere-om-datadeling-paa-socialomraadet/
Søg i arkiv