Nyheder februar 2018

 • Ministre sender skolebørn på busture

  Publiceret 28-02-2018
  Pressemeddelelse Dagtilbud

  Skolebørn skal i højere grad kende det Danmark, de er en del af. Derfor sender fire ministre 4. klasseelever i busser rundt i hele landet. Projektet ’Kend dit l..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/feb/ministre-sender-skoleboern-paa-busture/
 • Søg midler fra puljen ’Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner’

  Publiceret 26-02-2018
  Dagtilbud Dagtilbudsaftale

  Der er åbnet op for ansøgning til en ny ansøgningspulje til ansættelse af flere uddannede pædagoger til 100 daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/feb/soeg-midler-fra-puljen-flere-paedagoger-til-institutioner-med-mange-boern-i-udsatte-positioner/
 • Søg en andel af ny pulje på 164,2 mio. kr. til et fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft på dagtilbudsområdet

  Publiceret 26-02-2018
  Dagtilbud Dagtilbudsaftale

  Alle landets kommuner kan nu søge en andel af en ansøgningspulje på 164,2 mio. kr. til kompetenceløft af dagplejere, faglige fyrtårne i daginstitutioner og lede..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/feb/soeg-en-andel-af-ny-pulje-paa-164-2-mio-kr-til-et-fagligt-og-ledelsesmaessigt-kompetenceloeft-paa-dagtilbudsomraadet/
 • Ramme for udmøntningen af kompetenceudviklingsinitiativet i aftalen ’Stærke dagtilbud’

  Publiceret 22-02-2018
  Dagtilbudsaftale Dagtilbud

  I forbindelse med realiseringen af aftalen ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” fra juni 2017 offentliggøres nu en ramme med krav til leveran..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/feb/ramme-for-udmoentningen-af-kompetenceudviklingsinitiativet-i-aftalen-staerke-dagtilbud/
 • Evalueringsredskaber i dagtilbud

  Publiceret 15-02-2018
  Nyhed Dagtilbud

  Evalueringer indgår i dag som en integreret del af dagtilbuddenes praksis. En god evalueringskultur i dagtilbud, er fagligt reflekteret, systematisk og meningsf..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/feb/evalueringsredskaber-i-dagtilbud/
 • Opdragelsesdebat er også en del af løsningen

  Publiceret 10-02-2018
  Debatindlæg Opdragelsesdebat

  Debatindlæg af børne- og socialminister Mai Mercado i Århus Stiftstidende den 10. februar 2018.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/feb/opdragelsesdebat-er-ogsaa-en-del-af-loesningen/
 • Nyt studie giver viden om forebyggelse af social kontrol fra dagtilbud til ungdomsuddannelserne

  Publiceret 01-02-2018
  Pressemeddelelse Dagtilbud

  Med den rette viden, støtte og sparring kan fagprofessionelle være med til at forebygge negativ social kontrol. Det viser nyt litteraturstudie udarbejdet for Un..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/feb/nyt-studie-giver-viden-om-forebyggelse-af-social-kontrol-fra-dagtilbud-til-ungdomsuddannelserne/
 • Kortlægning skal inspirere kommuner til familiegrupper og samarbejde mellem sundhedsplejersken og dagtilbud

  Publiceret 01-02-2018
  Pressemeddelelse Dagtilbud

  Med en ny kortlægning får vi viden om, hvilke målrettede indsatser der er i Danmark for udsatte børn i dagtilbud. Den skal inspirere andre kommuner til selv at..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/feb/kortlaegning-skal-inspirere-kommuner-til-familiegrupper-og-samarbejde-mellem-sundhedsplejersken-og-dagtilbud/
Søg i arkiv