Nyheder januar 2018

 • Tid til opdragelsesdebat

  Publiceret 31-01-2018
  Debatindlæg Opdragelsesdebat

  Debatindlæg af børne- og socialminister Mai Mercado bragt i Avisen Danmark den 31. januar 2018.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/tid-til-opdragelsesdebat/
 • Børne- og socialminister Mai Mercado lancerer Opdragelsesdebatten

  Publiceret 31-01-2018
  Pressemeddelelse Opdragelsesdebat

  Med Opdragelsesdebatten inviterer børne- og socialminister Mai Mercado til en bred, folkelig debat om børneopdragelse anno 2018. Initiativet skal kortlægge fors..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/boerne-og-socialminister-mai-mercado-lancerer-opdragelsesdebatten/
 • Inspiration til økonomisk og faglig styring på det specialiserede børne- og ungeområde

  Publiceret 19-01-2018
  Nyhed Udsatte børn og unge

  Partnerskabet om kommunal økonomistyring mellem KL og regeringen har bedt VIVE om at udarbejde en analyse af kommunernes økonomistyringspraksis på det

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/inspiration-til-oekonomisk-og-faglig-styring-paa-det-specialiserede-boerne-og-ungeomraade/
 • Det Centrale Handicapråd skal have ny formand

  Publiceret 19-01-2018
  Nyhed Ministeriet

  Den nyvalgte formand for Det Centrale Handicapråd Dan Boyter har valgt at trække sig i forbindelse med regeringens beslutning om, at rådets sekretariat skal fly..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/det-centrale-handicapraad-skal-have-ny-formand/
 • Annoncering: Tilbud søges på udvikling af Sprogvurderingsmateriale til 2-årige

  Publiceret 18-01-2018
  Nyhed Dagtilbud

  Kommunerne har fået mulighed for at fremrykke den lovpligtige vurdering af børns sprog til 2-årsalderen. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at udvikle et nyt s..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/annoncering-tilbud-soeges-paa-udvikling-af-sprogvurderingsmateriale-til-2-aarige/
 • Nu kan kommuner regne på økonomiske konsekvenser af sociale investeringer

  Publiceret 17-01-2018
  Pressemeddelelse Satspulje Udsatte voksne

  I dag bliver Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, stillet frit til rådighed. Børne- og socialminister Mai Mercado opfordrer kommunerne til at tage den t..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/nu-kan-kommuner-regne-paa-oekonomiske-konsekvenser-af-sociale-investeringer/
 • Valget til Frivilligrådet er afgjort – her er det nye råd

  Publiceret 16-01-2018
  Pressemeddelelse Frivillig social indsats

  Frivillige foreninger har valgt otte af de 12 medlemmer, der fra 1. februar skal sidde i Frivilligrådet. 37 har været opstillet til valget.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/valget-til-frivilligraadet-er-afgjort-her-er-det-nye-raad/
 • Analyse: Modtagere af kontanthjælp med handicap

  Publiceret 12-01-2018
  Nyhed Handicap Velfærdspolitisk analyse

  En ny analyse sætter fokus på modtagere af kontanthjælp med handicap. Analysen belyser blandt andet potentialet for, at kontanthjælpsmodtagere med handicap, kan..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/analyse-modtagere-af-kontanthjaelp-med-handicap/
 • ”Meld en regel”

  Publiceret 11-01-2018
  Pressemeddelelse Ministeriet

  Regeringen ønsker at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor, som leverer velfærd af høj kvalitet til både borgere og virksomheder. Regeringen ha..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/meld-en-regel/
 • 37 kandidater stiller op til Frivilligrådet

  Publiceret 08-01-2018
  Pressemeddelelse Frivillig social indsats

  Børne- og socialminister Mai Mercado skyder i dag valget til Frivilligrådet officielt i gang.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/37-kandidater-stiller-op-til-frivilligraadet/
Søg i arkiv