Opdragelsespanelet afleverer 13 perspektiver og 10 handlingsforslag

14-06-2018
Pressemeddelelse Opdragelsesdebat

Opdragelsespanelet er klar med sine anbefalinger til børne- og socialminister Mai Mercado.

Netop nu på Folkemødet på Bornholm får børne- og socialminister Mai Mercado overrakt 13 perspektiver og 10 handlingsforslag fra det opdragelsespanel, hun nedsatte i januar.

Opdragelsesdebatten, som udover panelet består af et Facebook-forum og vidensindsamling, har haft til formål at skabe en kvalificeret debat om opdragelse; VIVE har leveret en kortlægning af opdragelse i dagens Danmark, Gallup har lavet undersøgelser blandt både forældre og børn, og knap 800.000 har set et opslag fra Opdragelsesdebatten på Facebook.

I dag kulminerer det, når børne- og socialminister Mai Mercado får overrakt perspektiver og handlingsforslag.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Først og fremmest vil jeg gerne takke panelet for det store stykke arbejde, de har lagt i Opdragelsesdebatten. Det er nogle rigtige gode og nuancerede perspektiver, de er kommet frem til i forhold til opdragelsen af vores børn, og det er også nogle rigtig interessante handlingsforslag. Jeg har især bidt mærke i vigtigheden af, at vi forældre - og andre centrale aktører - støtter vores børn i at blive til nogen, før de skal blive til noget. Jeg kunne ikke være mere enig. Jeg vil helt sikkert tage en del af perspektiverne og forslagene med videre i mit arbejde med bedre forhold for familier og børn i Danmark.

Formand for debatpanelet Sofie Münster siger:

Det, vi præsenterer i dag, er en positiv historie: Forældre har reel og stor betydning for deres børn, og børnene vil deres forældre. De føler sig tætte på dem og deler deres liv med dem. Men der er også nogle udfordringer. Mange børn føler sig pressede, flere oplever en lav livstilfredshed, og flere børn end tidligere får diagnoser. Spørgsmålet er, om børn i Danmark efterhånden oplever, at det er blevet så vigtigt at blive til noget, at det er blevet vanskeligt at blive til nogen. Derfor har vi brugt tid på at debattere børns karakterdannelse og det at opbygge et stærkt indre, ligesom vi også har diskuteret, om de rammer, som børnene møder i bl.a. skolen, understøtter dette i tilstrækkelig grad.

Læs de 13 perspektiver og 10 handlingsforslag