Nyheder marts 2018

 • Mai Mercado: Skilsmissebørnene kommer i centrum med nyt system

  Publiceret 27-03-2018
  Pressemeddelelse Ministeren Familier

  Barnet sættes først i nyt sammenhængende system for skilsmissefamilier. Det sikrer en aftale, som børne- og socialminister Mai Mercado har indgået med alle Folk..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/mai-mercado-skilsmisseboernene-kommer-i-centrum-med-nyt-system/
 • Aftale på plads om et nyt og samlet familieretligt system

  Publiceret 27-03-2018
  Pressemeddelelse Familier

  Regeringen har indgået en aftale med alle Folketingets partier om en grundlæggende ændring af det system, der møder familier, som bryder op.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/aftale-paa-plads-om-et-nyt-og-samlet-familieretligt-system/
 • Børne- og Socialministeriet inviterer til konferencer om styrket pædagogisk læreplan

  Publiceret 21-03-2018
  Nyhed Dagtilbud Dagtilbudsaftale

  Konferencer om dagtilbud med leg, nysgerrighed og børnefællesskaber

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/boerne-og-socialministeriet-inviterer-til-konferencer-om-styrket-paedagogisk-laereplan/
 • Ministre: Serviceeftersyn viser behov for bedre regler for magtanvendelse

  Publiceret 21-03-2018
  Pressemeddelelse Handicap

  Uklarhed om magtanvendelsesreglerne må ikke stå i vejen for, at borgere i botilbud og på plejehjem får den omsorg og støtte, de har brug for. Børne- og socialmi..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/ministre-serviceeftersyn-viser-behov-for-bedre-regler-for-magtanvendelse/
 • Kommunerne har de tilbud, der er behov for, til borgere med svære spiseforstyrrelser

  Publiceret 19-03-2018
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Socialstyrelsen vurderer, at kommunerne efter kommunalreformen har et tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser til de mennesker, der lide..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/kommunerne-har-de-tilbud-der-er-behov-for-til-borgere-med-svaere-spiseforstyrrelser/
 • Flertal af kommuner vil bruge måleredskaber til at følge udsatte børn og unges udvikling

  Publiceret 16-03-2018
  Pressemeddelelse Udsatte børn og unge

  En ny rapport viser, at en del kommuner arbejder med at måle udsatte børn og unges udvikling i forbindelse med sagsbehandlingen, men der er stor forskel på, hvo..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/flertal-af-kommuner-vil-bruge-maaleredskaber-til-at-foelge-udsatte-boern-og-unges-udvikling/
 • Regeringen sætter plejehjem, dagtilbud og botilbud fri i nyt forsøg

  Publiceret 05-03-2018
  Pressemeddelelse Dagtilbud

  En række plejehjem, dagtilbud og botilbud kan se frem til at blive undtaget fra statslige regler og kommunal regulering. Det sker som led i et forsøg, hvor rege..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/regeringen-saetter-plejehjem-dagtilbud-og-botilbud-fri-i-nyt-forsoeg/
 • Lovforslag, der udmønter store dele af dagtilbudsaftalen, er fremsat

  Publiceret 02-03-2018
  Dagtilbud Dagtilbudsaftale

  Lovforslag nr. L 160, der udmønter store dele af dagtilbudsaftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’, er fremsat for Folketinget d. 28. feb..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/lovforslag-der-udmoenter-store-dele-af-dagtilbudsaftalen-er-fremsat/
 • 1-årige børn i udsatte boligområder skal i dagtilbud

  Publiceret 01-03-2018
  Pressemeddelelse Dagtilbud

  Børn i udsatte boligområder skal have et ekstra rygstød. Derfor vil regeringen lade dem indskrive obligatorisk i dagtilbud, når de fylder et år. Regeringen vil..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/1-aarige-boern-i-udsatte-boligomraader-skal-i-dagtilbud/
Søg i arkiv