Nyheder oktober 2018

 • Nu får kommunerne mulighed for at regne på sociale indsatser til udsatte børn og unge

  Publiceret 31-10-2018
  Pressemeddelelse Udsatte børn og unge

  I dag offentliggør Socialstyrelsen en ny version af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, som gør det muligt også at regne på sociale indsatser til udsat..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/okt/nu-faar-kommunerne-mulighed-for-at-regne-paa-sociale-indsatser-til-udsatte-boern-og-unge/
 • Nu er de enklere regler på frivilligområdet klar

  Publiceret 31-10-2018
  Pressemeddelelse Frivillig social indsats

  Arbejdet med at forenkle reglerne for civilsamfundet er færdigt, og 15 initiativer skal nu gøre hverdagen nemmere for frivillige på det sociale område.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/okt/nu-er-de-enklere-regler-paa-frivilligomraadet-klar/
 • Regeringen vil styrke vaccinationsindsatsen med nyt udspil

  Publiceret 25-10-2018
  Pressemeddelelse Nyhed Dagtilbud

  Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og børne- og socialminister Mai Mercado vil med et nyt vaccinationsudspil sikre et endnu stærkere vaccinationsprogram. Målet..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/okt/regeringen-vil-styrke-vaccinationsindsatsen-med-nyt-udspil/
 • Eksterne undersøgelser af sagen om uberettiget tilegnelse af tilskudsmidler

  Publiceret 18-10-2018
  Nyhed Ministeriet

  To eksterne undersøgelser skal nu henholdsvis afdække, hvordan det har været muligt for en medarbejder i Tilskudsadministrationen at tilegne sig 111 mio. kr. i..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/okt/eksterne-undersoegelser-af-sagen-om-uberettiget-tilegnelse-af-tilskudsmidler/
 • 43 mio. kr. til bedre stofmisbrugsbehandling og socialt udsatte voksne

  Publiceret 12-10-2018
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Børne- og socialministeren og satspuljepartierne er blevet enige om at investere 43 mio. kr. i dokumenterede effektive indsatser til stofmisbrugsbehandling og b..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/okt/43-mio-kr-til-bedre-stofmisbrugsbehandling-og-socialt-udsatte-voksne/
 • Mistanke i Socialstyrelsen om groft underslæb

  Publiceret 09-10-2018
  Pressemeddelelse Ministeriet

  Meget tyder på, at Tilskudsadministrationen i en lang årrække har været ramt af underslæb af grov og systematisk karakter.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/okt/mistanke-i-socialstyrelsen-om-groft-underslaeb/
 • 11 nye forslag skal sikre bedre behandling til mennesker med stofmisbrug

  Publiceret 09-10-2018
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Sikring af straksbehandling af akutte abstinenser og udlevering af modgift til alle i kommunal behandling for misbrug. Det er blandt nogle af de i alt 11 nye ti..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/okt/11-nye-forslag-skal-sikre-bedre-behandling-til-mennesker-med-stofmisbrug/
 • Tre nominerede til Årets Dagtilbud 2018

  Publiceret 08-10-2018
  Nyhed Dagtilbud

  Årets Dagtilbud er en pris, der uddeles årligt til et dagtilbud i Danmark, som har en særlig høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. Der er nu nomineret tre dag..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/okt/tre-nominerede-til-aarets-dagtilbud-2018/
 • Regeringen vil styrke hjælpen til dem, der har det sværest

  Publiceret 06-10-2018
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Med en ny reform vil regeringen styrke hjælpen til mennesker med komplekse problemer. Det skal bl.a. ske med en ny, tværgående hovedlov, der gør det muligt for..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/okt/regeringen-vil-styrke-hjaelpen-til-dem-der-har-det-svaerest/
 • Nyt udspil skal hjælpe tusindvis af borgere med handicap i arbejde

  Publiceret 01-10-2018
  Pressemeddelelse Handicap

  Regeringen er klar med en række initiativer, som skal lette vejen til arbejdsmarkedet for mennesker med handicap. Der afsættes 120 millioner kroner til at reali..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/okt/nyt-udspil-skal-hjaelpe-tusindvis-af-borgere-med-handicap-i-arbejde/
Søg i arkiv