Nyheder januar 2019

 • Tilbud oprettet som fonde skal lettere kunne ændre vedtægter

  Publiceret 31-01-2019
  Pressemeddelelse Socialtilsyn Udsatte børn og unge Udsatte voksne

  Flere tilbud på det sociale område, der er oprettet som fonde, oplever, at deres egne vedtægter kan være en hindring for at hjælpe udsatte borgere. En lovændrin..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/jan/tilbud-oprettet-som-fonde-skal-lettere-kunne-aendre-vedtaegter/
 • Opdaterede pensumlister ifm. kompetenceløft på dagtilbudsområdet

  Publiceret 29-01-2019
  Dagtilbudsaftale

  Kommuner og leverandører, der ønsker at udbyde forløb i forbindelse med en kommunal ansøgningspulje til et kompetenceløft på dagtilbudsområdet, skal leve op til..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/jan/opdaterede-pensumlister-ifm-kompetenceloeft-paa-dagtilbudsomraadet/
 • Baselinemåling afdækker udgangspunktet for realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan

  Publiceret 22-01-2019
  Dagtilbudsaftale

  I sommeren 2018 trådte reglerne om en styrket pædagogisk læreplan i kraft. Alle dagtilbud skal inden for de kommende to år arbejde med at realisere læreplanen i..

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/jan/baselinemaaling-afdaekker-udgangspunktet-for-realiseringen-af-den-styrkede-paedagogiske-laereplan/
 • Sundhedsreform sætter patienten først

  Publiceret 16-01-2019
  Pressemeddelelse

  Regeringen vil fremtidssikre et godt sundhedsvæsen og styrke det yderligere, så patienter oplever større sammenhæng, mere nærhed og styrkede patientrettigheder.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/jan/sundhedsreform-saetter-patienten-foerst/
 • Arbejdsgruppe skal se på prostitution

  Publiceret 10-01-2019
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  En arbejdsgruppe nedsat af Børne- og Socialministeriet skal undersøge, hvordan man kan forbedre vilkårene inden for prostitution.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/jan/arbejdsgruppe-skal-se-paa-prostitution/
 • Socialt frikort klar til brug

  Publiceret 02-01-2019
  Pressemeddelelse Udsatte voksne

  Fra 2. januar 2019 kan borgere med særlige sociale problemer få en fod ind på arbejdsmarkedet uden at blive modregnet i ydelser.

  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/jan/socialt-frikort-klar-til-brug/
Søg i arkiv