Socialt frikort klar til brug

02-01-2019
Pressemeddelelse Udsatte voksne

Fra 2. januar 2019 kan borgere med særlige sociale problemer få en fod ind på arbejdsmarkedet uden at blive modregnet i ydelser.

Socialt frikort banner

Borgere med eksempelvis misbrug, hjemløshed eller psykiske vanskeligheder får fra i dag mulighed for at få en fod ind på arbejdsmarkedet uden modregning og besvær.

Med det sociale frikort kan man fremover tage forefaldende arbejde eller mindre opgaver og tjene op til 20.000 skattefrit årligt. 

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Vi skal gøre det let for den gruppe borgere, der lever på kanten af samfundet, at tjene lidt ekstra, når de har overskud til det. Med det sociale frikort går vi helt nye veje, og jeg er ikke i tvivl om, at selv nogle få timers arbejde vil betyde rigtig meget socialt for mange udsatte. Derfor er det også vigtigt, at frikortet betyder, at borgerne ikke bliver modregnet i andre ydelser, mens de arbejder i småjobs.

- Mai Mercado

I praksis skal borgerne godkendes til et socialt frikort, og derefter er der fri adgang til at tage job. Dermed får virksomhederne også en mulighed for at få løst mindre opgaver og samtidig løfte et socialt ansvar uden en masse bureaukrati.


Fakta

Kommunalbestyrelsen udsteder socialt frikort på baggrund af ansøgning.

Der kan udstedes et socialt frikort til borgere med særlige sociale problemer, som

  1. opfylder betingelserne om at kunne modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov om social service,
  2. hverken har været under ordinær uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år forud for tilkendelsen af socialt frikort og
  3. opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i § 11 i lov om aktiv socialpolitik.

Læs mere om socialt frikort hos Socialstyrelsen


Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Bjarke Garnov Andersen, bgva@sm.dk, tlf.: 41 85 11 83
Pressechef Martin Hein, mhei@sm.dk, tlf.: 41 85 14 83