Publikationer

 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Børn og unge med handicap

  Publiceret 26-04-2019
  Publikation Handicap Kort fortalt

  Børn og unge med handicap og deres forældre kan modtage hjælp efter serviceloven, fx til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i hjemmet o..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/apr/kort-fortalt-boern-og-unge-med-handicap/
 • Forside publikation

  Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen af 2007

  Publiceret 25-04-2019
  Publikation Familier

  Denne publikation undersøger de ligestillingsmæssige konsekvenser af de ændrede regler for bodeling af pensionsopsparinger, der blev gennemført i 2007, herunder..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/apr/ligestillingsmaessige-konsekvenser-af-aegtefaellepensionsreformen-af-2007/
 • Publikationens forside

  Notat om Normeringsstatistikken

  Publiceret 28-03-2019
  Publikation Dagtilbud

  Notatet forklarer, hvad Danmarks Statistiks Normeringsstatistik viser, hvordan den skal forstås, og hvorfor normeringerne er opgjort, som de er.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/mar/notat-om-normeringsstatistikken/
 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Børn anbragt uden for hjemmet

  Publiceret 28-03-2019
  Publikation Udsatte børn og unge Kort fortalt

  Børne- og Socialministeriet har set nærmere på udviklingen i antallet af børn og unge, der bliver anbragt uden for hjemmet. Resultaterne viser, at antallet af a..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/mar/kort-fortalt-boern-anbragt-uden-for-hjemmet/
 • Forside publikation om Familieretshuset

  Kommunernes og Familieretshusets samarbejde i familieretlige sager

  Publiceret 20-03-2019
  Publikation Familier

  Publikationen fokuserer på kommunernes samarbejde med den nye administrative myndighed, Familieretshuset, som træder i kraft den 1. april 2019.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/mar/kommunernes-og-familieretshusets-samarbejde-i-familieretlige-sager/
 • Forside årsrapport 2018

  Årsrapport 2018

  Publiceret 19-03-2019
  Publikation Ministeriet

  Børne- og Socialministeriets årsrapport for 2018 indeholder bl.a. beretning og årsrapport for 2018.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/mar/aarsrapport-2018/
 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Stillingskategori og uddannelse for pædagogisk personale i dagtilbud

  Publiceret 13-03-2019
  Publikation Dagtilbud Kort fortalt

  Denne kort fortalt ser nærmere på det pædagogiske personale i 2017 for alle landets kommuner samt på udviklingen over tid for de 78 kommuner, der indgår i norme..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/mar/kort-fortalt-stillingskategori-og-uddannelse-for-paedagogisk-personale-i-dagtilbud/
 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Normering i dagtilbud i danske kommuner

  Publiceret 13-03-2019
  Publikation Dagtilbud Kort fortalt

  Børne- og Socialministeriet har set nærmere på normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner samt dagpleje for hele landet.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/mar/kort-fortalt-normering-i-dagtilbud-i-danske-kommuner/
 • Vi lærer sprog forside

  Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen

  Publiceret 04-03-2019
  Publikation Dagtilbud

  Denne rapport beskriver resultaterne fra forskningsprojektet "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen".

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/mar/vi-laerer-sprog-i-vuggestuen-og-dagplejen/
 • Tabelrapportens forside

  Tabelrapport: Spørgeskemaundersøgelse om den styrkede pædagogiske læreplan

  Publiceret 22-01-2019
  Publikation Dagtilbudsaftale

  Denne tabelrapport er et selvstændigt bilag til Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) analysenotat om kommunerne og dagtilbuddenes arbejde med fokusområderne i de..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/jan/tabelrapport-spoergeskemaundersoegelse-om-den-styrkede-paedagogiske-laereplan/
Søg i arkiv