• Håndbogens forside

    Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene

    Publiceret 01-02-2004
    Publikation Udsatte børn og unge

    I 2004 udkom den reviderede udgave af vejledningen fra 1995, om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene – også kaldt dialogvejledninge..

    https://socialministeriet.dk/publikationer/2004/feb/haandbog-om-hjaelp-til-boern-og-unge-gennem-dialog-og-samarbejde-med-foraeldrene/
Søg i arkiv