Klare mål i kommunerne - marts 2006

Pjecens forside
27-03-2006
Publikation

Pjecen indeholder inspiration til kommunernes arbejde med klare mål som et redskab til at kommunikere til borgere og virksomheder, hvilken service og betjening der kan forventes.

Hent publikationen