Ansvarsfordeling mellem institutionsleder og brugerbestyrelse og bruger- og pårørenderåd

Publikationens forside
01-06-2009
Publikation

Publikationen beskriver primært de overordnede rammer for samspillet mellem ledere og brugerbestyrelser og bruger- og pårørenderåd, som er indeholdt i lovgivningen på de forskellige områder.

 

Hent publikationen