• Publikationens forside

    Styrket indsats for sindslidende - handlingsplan for psykiatri

    Publiceret 01-11-2009
    Publikation Udsatte voksne

    Regeringen og satspuljepartierne har med satspuljeaftalen for 2010 afsat knap 820 mio. kr. over 4 år til gennemførelse af en række målrettede initiativer i hand..

    https://socialministeriet.dk/publikationer/2009/nov/styrket-indsats-for-sindslidende-handlingsplan-for-psykiatri/
Søg i arkiv