Publikationer 2010

 • Publikationens forside

  FN's handicapkonvention om rettigheder for mennesker med handicap - på let dansk

  Publiceret 01-12-2010
  Publikation Handicap

  Dette er en kortere udgave af FN's Handicapkonvention om rettigheder for personer med handicap. Den er skrevet på let dansk.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2010/dec/fns-handicapkonvention-om-rettigheder-for-mennesker-med-handicap-paa-let-dansk/
 • Publikationens forside

  Kortlægning af demensområdet i Danmark december 2010

  Publiceret 01-12-2010
  Publikation Handicap

  Demens er en sygdom, som indebærer særlige udfordringer i sammenligning med andre sygdomme, både for den, som får sygdommen, for de pårørende og for de medarbej..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2010/dec/kortlaegning-af-demensomraadet-i-danmark-december-2010/
 • Publikationens forside

  National handlingsplan for demensindsatsen december 2010

  Publiceret 01-12-2010
  Publikation Handicap

  Demens er en sygdom, som indebærer særlige udfordringer i sammenligning med andre sygdomme, både for den, som får sygdommen, for de pårørende og for de medarbej..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2010/dec/national-handlingsplan-for-demensindsatsen-december-2010/
 • Redegørelsens forside

  §18-redegørelse 2009

  Publiceret 31-10-2010
  Publikation Frivillig social indsats

  18-redegørelsen er en årligt tilbagevendende rapport, der belyser udviklingen i kommunernes § 18-støtte og samarbejdet mellem kommuner og de frivillige sociale..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2010/okt/18-redegoerelse-2009/
 • Publikationens forside

  Kampen mod narko II

  Publiceret 01-10-2010
  Publikation Udsatte voksne

  ”Kampen mod narko II” lægger op til at iværksætte en række nye initiativer i kampen mod stofmisbrug. Handlingsplanen følger samtidig op på den redegørelse, som..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2010/okt/kampen-mod-narko-ii/
 • Publikationens forside

  Undersøgelse af betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til dagpasning, skole og ældre

  Publiceret 01-10-2010
  Publikation

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har igangsat tre eksterne analyser, som skal indgå som led i et arbejde om kommunernes udgiftsbehov, der gennemføres af Indenr..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2010/okt/undersoegelse-af-betydningen-af-sociooekonomiske-faktorer-for-kommunernes-udgifter-til-dagpasning-skole-og-aeldre/
 • Rapportens forside

  Anbragte børn med funktionsnedsættelse

  Publiceret 01-10-2010
  Publikation Handicap Udsatte børn og unge

  Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet med repræsentanter fra Socialministeriet, Servicestyrelsen og SFI som et led i satspulje..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2010/okt/anbragte-boern-med-funktionsnedsaettelse/
 • Publikationens forside

  National Civilsamfundsstrategi - en styrket inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i den sociale indsats

  Publiceret 01-10-2010
  Publikation Frivillig social indsats

  Den nationale strategi for civilsamfundet.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2010/okt/national-civilsamfundsstrategi-en-styrket-inddragelse-af-civilsamfundet-og-frivillige-organisationer-i-den-sociale-indsats/
 • Publikationens forside

  Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

  Publiceret 01-07-2010
  Publikation Udsatte voksne

  Oversigt over hjælpemidler for voksne - juli 2010

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2010/jul/senfoelger-af-seksuelle-overgreb-i-barndommen/
 • Rapportens forside

  Rapport om fremme, beskyttelse og overvågning af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap

  Publiceret 01-04-2010
  Publikation Handicap

  Rapport om fremme, beskyttelse og overvågning af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe best..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2010/apr/rapport-om-fremme-beskyttelse-og-overvaagning-af-fns-konvention-om-rettigheder-for-personer-med-handicap/
Søg i arkiv