National handlingsplan for demensindsatsen december 2010

Publikationens forside
01-12-2010
Publikation Handicap

Demens er en sygdom, som indebærer særlige udfordringer i sammenligning med andre sygdomme, både for den, som får sygdommen, for de pårørende og for de medarbejdere, som yder behandling og pleje.

Hent publikationen