• Rapportens forside

    Undersøgelse om hjælpemiddelområdet og kommunikationsområdet

    Publiceret 01-01-2010
    Publikation Handicap

    Denne rapport belyser udviklingen på det specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsområde efter kommunalreformen.

    https://socialministeriet.dk/publikationer/2010/jan/undersoegelse-om-hjaelpemiddelomraadet-og-kommunikationsomraadet/
Søg i arkiv