§18-redegørelse 2009

Redegørelsens forside
31-10-2010
Publikation Frivillig social indsats

§18-redegørelsen er en årligt tilbagevendende rapport, der belyser udviklingen i kommunernes §18-støtte og samarbejdet mellem kommuner og de frivillige sociale organisationer.

Hent publikationen