Publikationer 2011

 • Booklet cover

  Social Policy in Denmark

  Publiceret 01-12-2011
  Publikation Internationalt samarbejde Udsatte børn og unge Udsatte voksne Handicap

  How is social welfare policy organised in Denmark? How is it financed? What role does local government play? What is done for families with children, elderly pe..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2011/dec/social-policy-in-denmark/
 • Rapportens forside

  Indsatsen for blinde og stærkt svagsynede

  Publiceret 01-11-2011
  Publikation Handicap

  Rapporten om indsatsen for blinde og stærkt svagtseende konkluderer, at der fortsat er udfordringer, når det gælder blinde og stærkt svagsynedes deltagelse i sa..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2011/nov/indsatsen-for-blinde-og-staerkt-svagsynede/
 • Redegørelsens forside

  §18-redegørelse 2010

  Publiceret 01-10-2011
  Publikation Frivillig social indsats

  En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af §18-midler.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2011/okt/18-redegoerelse-2010/
 • Publikationens forside

  Det specialiserede socialområde - en analyse af den statslige regulering og ankesystemet

  Publiceret 01-06-2011
  Publikation Handicap Udsatte voksne Udsatte børn og unge

  Med aftalen om kommunernes økonomi for 2011 var regeringen og KL enige om at gennemføre en analyse af styringen af det specialiserede socialområde.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2011/jun/det-specialiserede-socialomraade-en-analyse-af-den-statslige-regulering-og-ankesystemet/
 • Pjecens forside

  Pjece om lukkede familier

  Publiceret 01-06-2011
  Publikation Udsatte børn og unge

  Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommuner.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2011/jun/pjece-om-lukkede-familier/
 • Publikationens forside

  Retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser

  Publiceret 01-06-2011
  Publikation Udsatte børn og unge

  Disse retningslinjer kan benyttes til de forældrekompetenceundersøgelser, der anvendes i sager om særlig støtte til børn, unge og deres familier. Som en del af..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2011/jun/retningslinjer-for-foraeldrekompetenceundersoegelser/
 • Pjecens forside

  Pjece om mellemkommunal underretning

  Publiceret 01-06-2011
  Publikation Udsatte børn og unge

  Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2011/jun/pjece-om-mellemkommunal-underretning/
 • Rapportens forside

  Den frivillige sociale indsats - Årsrapport 2010

  Publiceret 05-05-2011
  Publikation Frivillig social indsats

  Årsrapport 2010 om den frivillige sociale indsats.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2011/maj/den-frivillige-sociale-indsats-aarsrapport-2010/
 • Publikationens forside

  Handling bag ord - samlet strategi til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

  Publiceret 01-05-2011
  Publikation Udsatte børn og unge Udsatte voksne

  Handlingsplanen mod seksuelt misbrug af børn.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2011/maj/handling-bag-ord-samlet-strategi-til-forebyggelse-og-bekaempelse-af-seksuelt-misbrug-af-boern/
 • Rapportens forside

  Evaluering af forældrepålæg og ungepålæg

  Publiceret 01-03-2011
  Publikation Udsatte børn og unge

  Som led i regeringens indsats for en styrkelse af forældreansvaret blev der i marts 2006 vedtaget en lovændring af lov om social service og lov om børnefamiliey..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2011/mar/evaluering-af-foraeldrepaalaeg-og-ungepaalaeg/
Søg i arkiv