• Publikationens forside

  Retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser

  Publiceret 01-06-2011
  Publikation Udsatte børn og unge

  Disse retningslinjer kan benyttes til de forældrekompetenceundersøgelser, der anvendes i sager om særlig støtte til børn, unge og deres familier. Som en del af..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2011/jun/retningslinjer-for-foraeldrekompetenceundersoegelser/
 • Publikationens forside

  Det specialiserede socialområde - en analyse af den statslige regulering og ankesystemet

  Publiceret 01-06-2011
  Publikation Handicap Udsatte voksne Udsatte børn og unge

  Med aftalen om kommunernes økonomi for 2011 var regeringen og KL enige om at gennemføre en analyse af styringen af det specialiserede socialområde.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2011/jun/det-specialiserede-socialomraade-en-analyse-af-den-statslige-regulering-og-ankesystemet/
 • Pjecens forside

  Pjece om mellemkommunal underretning

  Publiceret 01-06-2011
  Publikation Udsatte børn og unge

  Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2011/jun/pjece-om-mellemkommunal-underretning/
 • Pjecens forside

  Pjece om lukkede familier

  Publiceret 01-06-2011
  Publikation Udsatte børn og unge

  Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommuner.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2011/jun/pjece-om-lukkede-familier/
Søg i arkiv