§18-redegørelse 2010

Redegørelsens forside
01-10-2011
Publikation Frivillig social indsats

En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af §18-midler.

Hent publikationen