Publikationer 2012

 • Rapportens forside

  Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet og de specialiserede undervisningstilbud (bilag B)

  Publiceret 01-12-2012
  Publikation Udsatte voksne

  Regeringen nedsatte i februar 2012 et udvalg om evaluering af kommunalreformen (hovedudvalget) samt fire underudvalg på henholdsvis natur- og miljøområdet, regi..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2012/dec/afrapportering-fra-underarbejdsgruppen-om-evaluering-af-kommunalreformen-paa-socialomraadet-og-de-specialiserede-undervisningstilbud-bilag-b/
 • Rapportens forside

  Kortlægning af specialiseret viden - socialområdet og specialundervisningsområdet

  Publiceret 28-11-2012
  Publikation Handicap Udsatte voksne

  I tilknytning til evalueringen af kommunalreformen har Deloitte udarbejdet en kortlægning af specialiseret viden.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2012/nov/kortlaegning-af-specialiseret-viden-socialomraadet-og-specialundervisningsomraadet/
 • Rapportens forside

  Rapport om etisk håndtering af beboermidler

  Publiceret 01-11-2012
  Publikation Handicap Udsatte voksne

  Social- og integrationsministeren har haft nedsat en arbejdsgruppe, der har haft til formål at udarbejde en rapport om, hvordan der lokalt kan sættes fokus på o..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2012/nov/rapport-om-etisk-haandtering-af-beboermidler/
 • Redegørelsens forside

  §18-redegørelsen 2011. Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger

  Publiceret 01-11-2012
  Publikation Frivillig social indsats

  Hvert år udarbejdes en rapport, der belyser udviklingen i kommunernes § 18-støtte, samt deres samarbejde med de frivillige sociale organisationer.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2012/nov/18-redegoerelsen-2011-det-kommunale-samarbejde-med-frivillige-sociale-foreninger/
 • Rapportens forside

  Fælles værdier i det sociale og sundhedsmæssige arbejde med socialt udsatte

  Publiceret 01-06-2012
  Publikation Udsatte voksne

  Rapporten er blevet til på baggrund af Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger om at formulere fælles værdier i den sociale og sundhedsmæssige indsats med socia..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2012/jun/faelles-vaerdier-i-det-sociale-og-sundhedsmaessige-arbejde-med-socialt-udsatte/
 • Publikationens forside

  Fra konvention til kommunal handicappolitik

  Publiceret 01-05-2012
  Publikation Handicap

  Et inspirationsmateriale om brug af FN's Handicapkonvention i kommunale handicappolitikker.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2012/maj/fra-konvention-til-kommunal-handicappolitik/
 • Report cover

  National Social Report 2012

  Publiceret 01-01-2012
  Publikation Udsatte børn og unge Udsatte voksne Handicap

  The Danish society is characterized by a universal approach to welfare aimed at providing equal opportunities for all citizens. The Danish welfare system is bas..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2012/jan/national-social-report-2012/
 • Rapportens forside

  Evaluering af ungdomssanktionen

  Publiceret 01-01-2012
  Publikation Udsatte børn og unge

  Evalueringen er udført af Rambøll for Social- og Integrationsministeriet, som opfølgning på styrkelse af indholdet i ungdomssanktionen.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2012/jan/evaluering-af-ungdomssanktionen/
Søg i arkiv