Midtvejsevaluering af puljen 'Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde'

Publikationens forside
01-02-2013
Publikation Frivillig social indsats

Publikationen er en midtvejsevaluering af puljen ”Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde”.

Hent publikationen