Publikationer 2014

 • Publikationens forside

  Concluding observations, FN’s handicapkomité (dansk version)

  Publiceret 18-12-2014
  Publikation Handicap Internationalt samarbejde

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2014/dec/concluding-observations-fn-s-handicapkomite-dansk-version/
 • Redegørelsens forside

  §18-redegørelsen 2013. Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger

  Publiceret 10-12-2014
  Publikation Frivillig social indsats

  Hvert år udarbejdes en rapport, der belyser udviklingen i kommunernes § 18-støtte, samt deres samarbejde med de frivillige sociale organisationer.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2014/dec/18-redegoerelsen-2013-det-kommunale-samarbejde-med-frivillige-sociale-foreninger/
 • Notatets forside

  Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde

  Publiceret 10-11-2014
  Publikation

  Som opfølgning på ØA14 blev der nedsat en Arbejdsgruppe om fælles løsninger i kommunerne med deltagelse af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministe..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2014/nov/notat-om-retlige-rammer-for-faelles-loesninger-for-kommunalt-samarbejde-1/
 • Publikationens forside

  Lettere at være frivillig

  Publiceret 01-10-2014
  Publikation Frivillig social indsats

  Regeringsudspillet ’Lettere at være frivillig’ indeholder 10 konkrete initiativer, der skal gøre det lettere at være frivillig i Danmark. Initiativerne tager ud..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2014/okt/lettere-at-vaere-frivillig/
 • Publikationens forside

  Handicappolitisk handlingsplan - status 2014

  Publiceret 01-09-2014
  Publikation Handicap

  Publikationen ’Handicappolitisk handlingsplan – status 2014’ giver en kort status på de aktuelle og fremadrettede initiativer, som blev lanceret i regeringens h..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2014/sep/handicappolitisk-handlingsplan-status-2014/
 • Publikationens forside

  Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem - adoptivfamiliens forhold

  Publiceret 01-09-2014
  Publikation Familier

  Analysen behandler adoptivfamilien og mulighederne for at imødekomme de særlige behov, der kan være i en adoptivfamilie og hos de adopterede.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2014/sep/helhedsanalyse-af-det-danske-adoptionssystem-adoptivfamiliens-forhold/
 • Publikationens forside

  Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark

  Publiceret 01-09-2014
  Publikation Udsatte voksne

  Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2014/sep/flere-og-staerkere-socialoekonomiske-virksomheder-i-danmark/
 • Rapportens forside

  Evaluering af handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel

  Publiceret 30-06-2014
  Publikation Udsatte voksne

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har fået COWI til at evaluere handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. I eva..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2014/jun/evaluering-af-handlingsplan-til-bekaempelse-af-menneskehandel/
 • Publikationens forside

  Normeringer i dagtilbud - Model for en årsopgørelse af normeringer i dagtilbud

  Publiceret 01-06-2014
  Publikation Dagtilbud

  Som en del af Finansloven for 2013 er der opstillet en model for en ny opgørelsesmetode for normeringer i dagtilbud.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2014/jun/normeringer-i-dagtilbud-model-for-en-aarsopgoerelse-af-normeringer-i-dagtilbud/
 • Publikationens forside

  Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem - de strukturelle rammer og tilsynet

  Publiceret 01-06-2014
  Publikation Familier

  Helhedsanalysen har sit afsæt i det gældende adoptionssystem i Danmark og behandler de strukturelle rammer for adoptionssystemet og tilsynet hermed.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2014/jun/helhedsanalyse-af-det-danske-adoptionssystem-de-strukturelle-rammer-og-tilsynet/
Søg i arkiv