National Social Rapport (Danish)

Rapportens forside
01-04-2014
Publikation Udsatte voksne Udsatte børn og unge Frivillig social indsats Internationalt samarbejde

Den danske regering har som led i EU2020 strategien sat sig det mål at reducere antallet af personer i husstande med lav beskæftigelse med 22.000 personer frem mod 2020. Det danske mål afspejler at styrkelse af social inklusion opnås gennem en bred social, arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettet indsats.

Hent publikationen