• Notatets forside

    Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde

    Publiceret 10-11-2014
    Publikation

    Som opfølgning på ØA14 blev der nedsat en Arbejdsgruppe om fælles løsninger i kommunerne med deltagelse af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministe..

    https://socialministeriet.dk/publikationer/2014/nov/notat-om-retlige-rammer-for-faelles-loesninger-for-kommunalt-samarbejde-1/
Søg i arkiv