• Betænkningens forside

  Betænkning afgivet af Retsvirkningslovsudvalget om ægtefællers økonomiske forhold

  Publiceret 12-03-2015
  Publikation Familier

  Betænkningen indeholder forslag til nye regler om ægtefællers formueforhold.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2015/mar/betaenkning-afgivet-af-retsvirkningslovsudvalget-om-aegtefaellers-oekonomiske-forhold/
 • Betænkningens forside

  Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

  Publiceret 01-03-2015
  Publikation Udsatte børn og unge

  Regeringen nedsatte i juni 2013 et magtanvendelses udvalg, der skulle afklare reglerne for anvendelse af magt mod anbragte børn og unge. Baggrunden var, at græn..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2015/mar/betaenkning-om-magtanvendelse-over-for-boern-og-unge-der-er-anbragt-uden-for-hjemmet/
 • Kortlægningens forside

  Konsulentbistand i relation til magtanvendelsesudvalget

  Publiceret 01-03-2015
  Publikation Udsatte børn og unge

  For at afklare de etiske, juridiske og praktiske grænsedragninger for anvendelse af magt over for børn og unge anbragt i døgntilbud, på opholdssteder og i pleje..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2015/mar/konsulentbistand-i-relation-til-magtanvendelsesudvalget/
 • Bilagets forside

  Bilag til Konsulentbistand i relation til magtanvendelsesudvalget

  Publiceret 01-03-2015
  Publikation Udsatte børn og unge

  Bilag 8: lovgivning i Norge og Sverige

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2015/mar/bilag-til-konsulentbistand-i-relation-til-magtanvendelsesudvalget/
Søg i arkiv