Publikationer 2016

 • VPA forside

  Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen

  Publiceret 29-12-2016
  Publikation Udsatte voksne Velfærdspolitisk analyse

  Velfærdspolitisk Analyse nr. 9: En ny analyse fra Børne- og Socialministeriet sætter fokus på, hvordan kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014,..

 • Rapportens forside

  Rapport om Færøernes overtagelse af person-, familie- og arveretten

  Publiceret 21-12-2016
  Publikation Familier

  Det færøske landsstyre ønsker at overtage sagsområdet person-, familie- og arveretten den 29. juli 2018. Sagsområdet er i dag et dansk anliggende. Rapport er et..

 • VPA forside

  Borgere i beskyttet beskæftigelse

  Publiceret 27-10-2016
  Publikation Udsatte voksne Handicap Velfærdspolitisk analyse

  Analysen fra Social- og Indenrigsministeriet ser nærmere på beskyttet beskæftigelse. Analysen viser, at godt 9.000 borgere får en indsats i form af beskyttet be..

 • VPA forside

  Mobilitet på tværs af generationer

  Publiceret 13-10-2016
  Publikation Udsatte børn og unge Velfærdspolitisk analyse

  En ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet sætter fokus på mobiliteten mellem generationer. Analysen viser, at børns indkomst som voksne i forholdsvis be..

 • Regeringsudspillets forside

  Ét system for skilsmissefamilier

  Publiceret 21-09-2016
  Publikation Familier

  Regeringen vil skabe ét system for de familier, der kommer i kontakt med det familieretlige område. Systemet skal være enkelt og tidssvarende med enkle og genne..

 • VPA forside

  Hjemløse på forsorgshjem og herberger

  Publiceret 09-09-2016
  Publikation Udsatte voksne Velfærdspolitisk analyse

  Velfærdspolitisk analyse om hjemløse på forsorgshjem og herberger

 • Publikationens forside

  Brugertilfredshed på dagtilbuds-, SFO- og hjemmeplejeområdet

  Publiceret 15-08-2016
  Publikation

  Social- og Indenrigsministeriet har i løbet af maj og juni 2016 gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbuds-, SFO- og hjemmeplejeområdet. Undersøge..

 • Redegørelsens forside

  Socialpolitisk Redegørelse 2016

  Publiceret 20-06-2016
  Publikation Handicap Udsatte voksne Udsatte børn og unge

  Social- og Indenrigsministeriet har for første gang præsenteret en redegørelse, der kortlægger den socialpolitiske indsats i Danmark. Knap 170.000 mennesker mod..

 • Et system med fokus på familiernes behov

  Publiceret 31-05-2016
  Publikation Familier

  Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en analyse, som skal afdække behov og muligheder for at optimere og effektivisere det familieretlige område med h..

 • Publikationens forside

  Analyse om forældreskab i børneloven

  Publiceret 31-05-2016
  Publikation Familier

  Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en beskrivende analyse af de gældende regler om fastsættelse af forældreskab til et barn. Analysen tager udgangsp..

Søg i arkiv