Publikationer 2017

 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

  Publiceret 31-12-2017
  Publikation Kort fortalt Handicap

  Børne- og Socialministeriet har fulgt årgang 1994-1996 for at undersøge, i hvor stort omfang børn og unge med handicap er udsat for vold og seksuelle overgreb i..

 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner

  Publiceret 19-12-2017
  Publikation Dagtilbud Kort fortalt

  Børne- og Socialministeriet har set nærmere på normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner i de 78 kommuner, der pt. indgår i Danmarks Statistiks nye..

 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner

  Publiceret 14-12-2017
  Publikation Kort fortalt Dagtilbud

  Børne- og Socialministeriet har set nærmere på, hvor stor en andel af det pædagogiske personale, der har en pædagoguddannelse i kommunale og selvejende daginsti..

 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Anbragtes faglige niveau og udvikling i grundskolen

  Publiceret 05-12-2017
  Publikation Udsatte børn og unge Kort fortalt

  Anbragte børn og unge klarer sig generelt dårligere i grundskolen end øvrige børn og unge. Allerede på de små klassetrin er anbragte fagligt bagud, og forskelle..

 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Støtte til frivilligt socialt arbejde

  Publiceret 13-11-2017
  Publikation Kort fortalt

  Børne- og Socialministeriet har set nærmere på, hvordan støtten til frivilligt socialt arbejde fordeler sig på landsdele. Resultaterne viser relativt store fors..

 • Strategipapirets forside

  Strategi for et stærkere civilsamfund

  Publiceret 09-10-2017
  Publikation Satspulje Udsatte voksne

  Et stærkt civilsamfund udgør fundamentet for et samfund, som er kendetegnet ved frivillige fællesskaber, personligt ansvar og sammenhængskraft. Hver dag er civ..

 • Handlingsplanens forside

  Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

  Publiceret 08-10-2017
  Publikation Satspulje Udsatte voksne

  Personer, som lever i hjemløshed, er nogle af de mest udsatte borgere, og der er desværre alt for mange, unge såvel som gamle, der i dagens Danmark lever en til..

 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Lukkedage i daginstitutioner 2017

  Publiceret 27-09-2017
  Publikation Kort fortalt Dagtilbud

  Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige daginst..

 • VPA forside

  Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling

  Publiceret 20-09-2017
  Publikation Velfærdspolitisk analyse Udsatte voksne

  Velfærdspolitisk Analyse nr. 12: En ny analyse fra Børne- og Socialministeriet ser nærmere på udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling. Analysen viser,..

 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Flere ældre hjemløse

  Publiceret 30-08-2017
  Publikation Udsatte voksne Kort fortalt

  Børne- og Socialministeriet har set nærmere på udviklingen i antallet af ældre hjemløse. Resultaterne viser, at antallet af hjemløse over 50 år, der gør brug af..

Søg i arkiv