Publikationer 2018

 • Rapportens forside

  Anbragte børn og unges trivsel 2018

  Publiceret 29-12-2018
  Publikation Udsatte børn og unge

  Med to af regeringens ti mål for social mobilitet er retningen sat for, at udsatte børn og unges faglige niveau skal forbedres, ligesom flere skal gennemføre en..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2018/dec/anbragte-boern-og-unges-trivsel-2018/
 • Rapportens forside

  Handicappolitisk Redegørelse

  Publiceret 18-12-2018
  Publikation Handicap

  Handicappolitisk Redegørelse 2018 giver et overblik over en bred palet af initiativer til gavn for mennesker med handicap.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2018/dec/handicappolitisk-redegoerelse-2018/
 • Forside Gennemgang af kommunernes revision regnskabsåret 2016

  Resultater fra gennemgangen af kommunernes revisionsberetninger for regnskabsåret 2016

  Publiceret 17-12-2018
  Publikation

  Denne rapport omhandler Børne- og Socialministeriets tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på ministeriets område for regnskabsåret 2016. Gennemg..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2018/dec/resultater-fra-gennemgangen-af-kommunernes-revisionsberetninger-for-regnskabsaaret-2016/
 • Socialpolitisk redegørelse forside

  Socialpolitisk Redegørelse 2018

  Publiceret 14-12-2018
  Publikation Sociale mål

  Socialpolitisk Redegørelse 2018 bidrager med ny viden om socialpolitikken i Danmark og giver en samlet status for regeringens 10 mål for social mobilitet. Målen..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2018/dec/socialpolitisk-redegoerelse-2018/
 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Socialt mål for udsatte børn og unges faglige niveau

  Publiceret 07-12-2018
  Publikation Kort fortalt Udsatte børn og unge Sociale mål

  Det er regeringens mål, at udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres. De seneste tal fra 2016 viser, at ca. 30 pct. af udsatte børn fik..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2018/dec/kort-fortalt-socialt-maal-for-udsatte-boern-og-unges-faglige-niveau/
 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Socialt mål for udsatte unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse

  Publiceret 07-12-2018
  Publikation Kort fortalt Udsatte børn og unge Sociale mål

  Det er regeringens mål, at flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. De nyeste tal viser, at 47 pct. af udsatte unge i alderen 18-21 år i 2016 h..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2018/dec/kort-fortalt-socialt-maal-for-udsatte-unges-gennemfoerelse-af-en-ungdomsuddannelse/
 • Forside af publikationen Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven

  Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven

  Publiceret 28-11-2018
  Publikation Dagtilbud

  Regeringen har besluttet, at der skal gennemføres servicetjek af det frie valg på en række velfærdsområder med baggrund i ambitionen om at styrke befolkningens..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2018/nov/servicetjek-af-frit-valg-efter-dagtilbudsloven/
 • Forside af publikationen Servicetjek af frit valg på det specialiserede voksenområde

  Servicetjek af frit valg på det specialiserede voksenområde

  Publiceret 28-11-2018
  Publikation Handicap

  Dette servicetjek giver et overblik over de overordnede rammer for det specialiserede voksenområde, eksisterende fritvalgsordninger på området og peger på barri..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2018/nov/servicetjek-af-frit-valg-paa-det-specialiserede-voksenomraade/
 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Socialt mål om større effekt af stofmisbrugsbehandlingen

  Publiceret 16-11-2018
  Publikation Udsatte voksne Sociale mål

  For omkring 46 pct. af de stofmisbrugsbehandlingsforløb, der blev afsluttet i 2017, var personen afsluttet som stoffri eller med reduceret eller stabiliseret st..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2018/nov/kort-fortalt-socialt-maal-om-stoerre-effekt-af-stofmisbrugsbehandlingen/
 • Velfærdspolitisk analyse forside

  Velfærdspolitisk analyse: Kontinuitet i anbringelser af børn og unge

  Publiceret 14-11-2018
  Publikation Velfærdspolitisk analyse Udsatte børn og unge

  Denne analyse ser nærmere på kontinuitet i anbringelser. Analysen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. Resultaterne suppleres med tal fra VIVEs tr..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2018/nov/velfaerdspolitisk-analyse-kontinuitet-i-anbringelser-af-boern-og-unge/
Søg i arkiv