Publikationer april 2018

 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Kommunerne anbringer jævnt hen over året

  Publiceret 05-04-2018
  Publikation Kort fortalt Udsatte børn og unge

  Kommunernes afgørelser om anbringelser af børn og unge er nogenlunde jævnt fordelt hen over året. Der anbringes flest børn og unge i januar og august, hvilket s..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2018/apr/kort-fortalt-kommunerne-anbringer-jaevnt-hen-over-aaret/
 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt - Privatinstitutioner på dagtilbudsområdet

  Publiceret 02-04-2018
  Publikation Dagtilbud Kort fortalt

  Børne- og Socialministeriet har set nærmere på, hvor stor en andel af landets daginstitutioner der er privatinstitutioner.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2018/apr/kort-fortalt-privatinstitutioner-paa-dagtilbudsomraadet/
Søg i arkiv