Velfærdspolitisk analyse: Borgere i aktivitets- og samværstilbud

VPA forsidebillede
08-01-2018
Publikation Handicap Velfærdspolitisk analyse

Velfærdspolitisk Analyse nr. 13. Denne analyse ser nærmere på aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven og belyser blandt andet potentialet for, at borgere, der gør brug af tilbuddet, kan komme til at deltage på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår eller i et fleksjob.

Hent publikationen