Kort fortalt: Socialt mål om større effekt af alkoholbehandlingen

Kort fortalt forside
08-11-2018
Publikation Udsatte voksne Sociale mål

Der har de senere år været markante tegn på en stigning i effekten af den offentligt finansierede alkoholbehandling. I 2017 afsluttede 44 pct. et behandlingsforløb for alkoholafhængighed med enten alkoholfrihed, et reduceret forbrug eller relevant henvisning til yderligere behandling. I 2013 var andelen 34 pct.

Hent publikationen