Publikationer marts 2019

 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Børn anbragt uden for hjemmet

  Publiceret 28-03-2019
  Publikation Udsatte børn og unge Kort fortalt

  Børne- og Socialministeriet har set nærmere på udviklingen i antallet af børn og unge, der bliver anbragt uden for hjemmet. Resultaterne viser, at antallet af a..

 • Publikationens forside

  Notat om Normeringsstatistikken

  Publiceret 28-03-2019
  Publikation Dagtilbud

  Notatet forklarer, hvad Danmarks Statistiks Normeringsstatistik viser, hvordan den skal forstås, og hvorfor normeringerne er opgjort, som de er.

 • Forside publikation om Familieretshuset

  Kommunernes og Familieretshusets samarbejde i familieretlige sager

  Publiceret 20-03-2019
  Publikation Familier

  Publikationen fokuserer på kommunernes samarbejde med den nye administrative myndighed, Familieretshuset, som træder i kraft den 1. april 2019.

 • Forside årsrapport 2018

  Årsrapport 2018

  Publiceret 19-03-2019
  Publikation Ministeriet

  Børne- og Socialministeriets årsrapport for 2018 indeholder bl.a. beretning og årsrapport for 2018.

 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Normering i dagtilbud i danske kommuner

  Publiceret 13-03-2019
  Publikation Dagtilbud Kort fortalt

  Børne- og Socialministeriet har set nærmere på normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner samt dagpleje for hele landet.

 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Stillingskategori og uddannelse for pædagogisk personale i dagtilbud

  Publiceret 13-03-2019
  Publikation Dagtilbud Kort fortalt

  Denne kort fortalt ser nærmere på det pædagogiske personale i 2017 for alle landets kommuner samt på udviklingen over tid for de 78 kommuner, der indgår i norme..

 • Vi lærer sprog forside

  Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen

  Publiceret 04-03-2019
  Publikation Dagtilbud

  Denne rapport beskriver resultaterne fra forskningsprojektet "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen".

Søg i arkiv