Kort fortalt: Normering i dagtilbud i danske kommuner

Kort fortalt forside
13-03-2019
Publikation Dagtilbud Kort fortalt

Børne- og Socialministeriet har set nærmere på normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner samt dagpleje for hele landet.

I gennemsnit er normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner for 0-2 årige på 3,1 børn pr. ansat. For børn i alderen 3 år og frem til skolestart er den gennemsnitlige normering på 6,2 børn pr. ansat.

Mange af landets kommuner har en normering, der er tæt på eller lig landsgennemsnittet. Dog skiller nogle kommuner sig ud ved at have væsentligt højere eller lavere normering end de øvrige kommuner. Overordnet set har udviklingen i normeringen for de 78 kommuner, der indgår i dagtilbuds- og normeringsstatistikken, været stabil i perioden 2015-2017.

Hent publikationen